Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2018 strona główna 

2018
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gózd za
2018 rok

UG_sprawozdanie_za_2018.pdf

GOZ_sprawozdanie_za_2018.pdf

GBP_sprawozdanie_za_2018.pdf

UG_stan_mienia_komunalnego_na_311218.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 12:02:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra. 126.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
4 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

U_Nr_Ra_126_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 11:50:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31 grudnia 2018 r.

UG_300419_stan_mienia_komunalnego.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 13:02:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

UG_250219_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-26 08:58:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów
podatkowych za okres od początku roku do dnia 31
grudnia 2018 r.

UG_250219_sprawozdanie Rb_PDP.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-26 08:51:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia
2018 r.

UG_250219_sprawozdanie_Rb_27S.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-26 08:47:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia
2018 r.

UG_250219_sprawozdanie_Rb_28S.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-26 08:43:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na
koniec IV kwartału 2018 r.

UG_250219_sprawozdanie_Rb_N.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-26 08:40:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r.

UG_250219_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-26 08:36:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr_Ra.498.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 grudnia 2018 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2024

U_RIO_Nr_498_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 09:04:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr_ Ra.497.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 grudnia 2018 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz możliwości
sfinansowania deficytu

Uchwala_Nr_Ra_497_2018_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 08:59:56 Informację zaktualizowano 2018-12-20 09:01:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji.
 UG_241018_sprawozdanie_kwartalne_Rb.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 11:47:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 30 września roku 2018.
 UG_241018_sprawozdanie_Rb.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 11:44:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

UG_230818_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 14:42:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2018
roku

UG_230818_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 14:40:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie kwartalne RB-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na
koniec II kwartału 2018 roku

UG_230818_sprawozdanie_Rb_N.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 14:38:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.138.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 kwietnia 2018 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017
 Uchwala_RIO__Ra.138.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-24 12:32:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji
 UG_240418_sprawozdanie_Rb_Z.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-24 12:28:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
 UG_240418_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-24 12:25:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec I kwartału 2018 roku
 UG_240418_sprawozdanie_Rb_N.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-24 12:23:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Nr XXVII/182/2017
Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwala_Budzetowa_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-15 15:17:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku