Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2019 strona główna 

2019
Uchwała Nr Ra.446.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz możliwości
sfinansowania deficytu

U_Nr_Ra_446_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 14:33:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.445.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2025

U_Nr_Ra_445_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 14:29:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.338.2019 Skłądu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
24 września 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Gózd informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej, a także o przebiegu
realizacji planu finansowego SP ZOZ i instytucji
kultury

U_Nr_Ra_338_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-25 14:23:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji na koniec III kwartału 2019 roku

UG_291019_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 09:12:26 Informację zaktualizowano 2019-10-29 09:13:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 września roku 2019

UG_291019_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 09:10:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres sprawozdawczy od początku
roku do dnia 30 września roku 2019

UG_291019_sprawozdanie_Rb_28S.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 09:09:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres od początku roku do dnia 30
września roku 2019

UG_291019_sprawozdanie_Rb_27S.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 09:07:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie kwartalne RB-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji według stanu na koniec II kwartału
2019 roku

UG_230719_sprawozdanie_Rb-Z.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 15:44:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

UG_230719_sprawozdanie_Rb-NDS.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 15:42:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres sprawozdawczy: od poczatku
roku do dnia 30 czerwca roku 2019

UG_230719_sprawozdanie_Rb-28S.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 15:41:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku
roku do dnia 30 czerwca roku 2019

UG_230719_sprawozdanie_Rb-27S .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 15:39:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Nr III/29/2018
Rady Gminy Gózd z dnia 27 grudnia 2018 r.

UG_271218_Uchwala_Nr_III_29_2018.pdf

UG_271218_zal1_i_zal2_dotacje.pdf

UG_271218_tabela1_planowane_dochody.pdf

UG_271218_tabela2_planowane_wydatki.pdf

UG_271218_tabela_nr2_planowane_wydatki .pdf

UG_271218_tabela3_wydatki_majatkowe.pdf

UG_271218_tabela_nr3_wydatki_majatkowe.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 08:50:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31
marca 2019 roku

UG_250419_sprawozdanie_Rb_27S.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 08:49:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31
marca 2019 roku

UG_250419_sprawozdanie_Rb_28S.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 08:44:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych według stanu
na koniec I kwartału 2019 roku

UG_250419_sprawozdanie_Rb_N.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 08:41:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwrancji według stanu na koniec I kwartału 2019
r.

UG_250419_sprawozdanie_Rb_Z.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 08:38:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2019

UG_250419_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 08:36:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr Ra.77.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o planowanej
kwocie długu przyjętej przez Radę Gminy Gózd w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2019-2024

Uchwala_nr_Ra_77_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 09:54:21 Informację zaktualizowano 2019-07-04 15:21:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr Ra.76.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu planowanego
przez Gminę Gózd w Uchwale Budżetowej na rok
2019

Uchwala_nr_Ra_76_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 09:51:04 Informację zaktualizowano 2019-07-04 15:20:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku