Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2017 strona główna 

2017
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gózd za
2017 rok

UG_210518_sprawozdanie_za_2017.pdf

UG_210518_zal1_dochody.pdf

UG_210518_zal2_wydatki.pdf

UG_210518_zal3_dochody_wydatki_zadania_zlecone.pdf

UG_210518_zal4_plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych.pdf

UG_210518_tabela_1a_dochody_majatkowe.pdf

UG_210518_inf_wieloletnia_prognoza_finans.pdf

GBP_210518_sprawozdanie_za_2017.pdf

GOZ_210518_sprawozdanie_za_2017.pdf

UG_210518_informacja_stan_mienia_komunalnego1.pdf

UG_210518_stan_mienia_komunalnego.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-21 16:10:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.
 UG_210218_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 14:50:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r.
 UG_210218_sprawozdanie_Rb_Z.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 14:48:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na
koniec IV kwartału 2017 r.
 UG_210218_sprawozdanie_Rb_N.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 14:45:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.500.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2023
 U_Nr_Ra_500_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 13:41:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.499.2017 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Gózd projekcie Uchwały Budżetowej na rok
2018 oraz możliwości sfinansowania deficytu
 U_Nr_Ra_499_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 13:38:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 września roku 2017
 UG_221017_sprawozdanie_Rb-NDS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-23 16:25:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji
 UG_221017_sprawozdanie_Rb-Z.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-23 16:21:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych
 UG_221017_sprawozdanie_Rb-N.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-23 16:19:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwala Nr Ra.363.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 września 2017 r. w sprawie: opinii o
możliwości spłaty pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej przez gminę Gózd

Uchwala_Nr_Ra_363_2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-25 15:46:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gózd za
2016rok.

Zarzadzenie_Nr_4_2_B_2017.pdf

sprawozadanie_1.pdf

dochody_budzetu.pdf

plan_i_realizacja.pdf

informacja_o_stanie_mienia_komunalnego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-05 15:07:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie Rb_NDS o
nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do
dnia 30 czerwca roku 2017
 UG_310717_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 16:54:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie Rb_Z o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 r.
 UG_310717_sprawozdanie Rb_Z.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 16:52:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Srawozdnaie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązan
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji
 UG_260417_sprawozdanie_Rb_Z.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 16:14:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdnaie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 UG_260417_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 16:13:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.81.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
sprawie opinii o prawidłowości planowanego przez
Gminę Gózd kwoty długu w latach objetych
Wieloletnią Prognozą Finansową
 U_Nr_Ra_81_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-31 15:02:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.80.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
24 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Gózd
planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2017
deficytu
 U_Nr_Ra_80_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-31 14:59:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Gminy Gózd
Nr XX/136/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

U_B_Nr_XX_136_2016_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-27 12:17:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku