Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2012 strona główna 

2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gózd za
2012 rok

Zarzadzenie_Nr_4_2B_2013.pdf

Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2012.pdf

Dochody_budzetu_gminy_za_2012.pdf

Dochody_majatkowe_budzetu_gminy_za_2012.pdf

Wydatki_budzetu_gminy_za_2012.pdf

Zestaw_dochodow_wydatkow_na_realiz_zadan_zleconych_za_2012.pdf

Plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_2012.pdf

Informacja_stan_mienia_komunalnego_na_dzien_31_12_2012.pdf

Sprawozdanie_z_wykonania_planu_finans_GOZ_za_2012.pdf

Sprawozdanie_z_wykonania_planu_finans_GBP_za_2012.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 10:48:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.165.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
19 kwietnia 2013 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego
 U_Nr_Ra_165_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 13:44:49 Informację zaktualizowano 2013-07-16 13:49:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku
2012
 UG_sprawozdanie_za_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 13:40:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za
okres od początku roku do dnia 30 września 2012
roku
 UG_221012_sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-22 16:16:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.
 UG_270712_sprawozdanie_kwartalne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-27 10:26:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartane sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 r.
 230412_Budzet_sprawozdanie_kwartalne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 15:46:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.31.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 stycznia 2012 r. w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Gózd na lata 2012 - 2017
 U_Ra_31_2012_RIO.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-19 10:20:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Budżetowa na rok 2012 Nr XVI/89/2012
Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2011 r.

U_B_XVI_89_2011.pdf

U_B_XVI_89_2011_tabela_nr_1_planowane_dochody.pdf

U_B_XVI_89_2011_tabela_nr_2_planowane_wydatki.pdf

U_B_XVI_89_2011_tabela_nr_3_zadania_inwestycyjne.pdf

U_B_XVI_89_2011_zal1_dotacje.pdf

U_B_XVI_89_2011_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 12:55:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku