Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2016 strona główna 

2016
Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe
z wykonania planu finansowego za 2016 rok
 GOZ_sprawozdanie_za_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-26 13:27:57 Informację zaktualizowano 2017-10-26 13:39:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w
Goździe z wykonania planu finansowego za 2016 rok
 GBP_sprawozdanie_za_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-26 13:26:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.
 rb-nds za 2016r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-21 15:35:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji
 rb-z za 2016 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-21 15:26:56 Informację zaktualizowano 2017-02-21 15:31:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.461.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2016 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2017 oraz możliwości
sfinansowania planowanego w budżecie deficytu

U_Nr_Ra_461_2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 13:15:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.460.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2016 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2022

U_Nr_Ra_460_2016_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 13:07:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych, poręczeń i
gwarancji
 UG_211016_sprawozdanie_Rb_Z.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-21 13:30:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostek
samorządu terytorialnego za okres od początku
roku do dnia 30 września roku 2016
 UG_211016_sprawozdanie_RB_NDS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-21 13:27:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2016 r.
 Sprawozdanie_Rb_Z_I_kwartal_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-19 16:39:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji

UG_210716_sprawozdanie_kwartalne_Rb_Z.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-21 13:44:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku
roku do dnia 30 czerwca 2016 r.
 UG_210716_sprawozdanie_Rb_NDS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-21 13:40:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od
początku roku do dnia 31 marca 2016 roku
 UG_220416_sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-22 13:13:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.70.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
20 stycznia 2016 r. w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Gózd
kwoty długu w latach objętych Wieloletnią
Prognozą Finansową
 U_Nr_Ra_70_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 10:15:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.69.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
8 stycznia 2016 r. w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Gózd
planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2016
deficytu.
 U_Nr_Ra_69_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 10:11:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku