Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2015 strona główna 

2015
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r.
 Sprawozdanie_Rb_Z_IV_kwartal_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-19 16:37:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2015 r.
 Sprawozdanie_ Rb_Z_III_kwartal_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-19 16:35:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2015 r.
 Sprawozdanie_Rb_Z_II_kwartal_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-19 16:34:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 r.
 Sprawozdanie Rb_Z _I_kwartal_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-19 16:32:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015
rok

UG_080616_sprawozdanie_wykonanie_budzetu_za_2015.pdf

UG_080616_zal1_dochody_za_2015.pdf

UG_080616_tabela1a_dochody_majatkowe.pdf

UG_080616_zal2_wydatki_za_2015.pdf

UG_080616_zal3_dochody_wydatki_realizacja_zadan_zleconych.pdf

UG_080616_zal4_plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_2015.pdf

UG_080616_stan_mienia_komunalnego_na_31122015.pdf

UG_080616_sprawozdanie_plan_finansowy_za_2015_GOZ.pdf

UG_080616_sprawozdanie_plan_finansowy_za_2015_GBP.pdf

UG_080616_zal1_plan_finansowy_GBP.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-08 14:35:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra. 142.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015
 U_Ra_142_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-25 13:31:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku
roku do dnia 31 grudnia 2015
 UG_030316_sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 15:34:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.419.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
4 grudnia 2015 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz możliwości
sfinansowania planowanego w budżecie deficytu
 U_Nr_Ra_419_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 13:18:39 Informację zaktualizowano 2015-12-10 13:20:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.418.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
4 grudnia 2015 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016-2021
 U_Nr_Ra_418_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 13:12:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od
początku roku do dnia 30 września 2015 r.
 UG_301015_sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-30 12:36:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r.
 UG_220715_sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 10:58:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku
 UG_220415_sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:55:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra. 125.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 kwietnia 2015 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014
 U_Nr_Ra.125.2015_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 11:15:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Budżetowa na rok 2015 Nr IV/19/2014 z
dnia 29 grudnia 2014 r.

UB_Nr_IV_19_2014.pdf

UB_Nr_IV_19_2014_planowane_dochody_2015.pdf

UB_Nr_IV_19_2014_planowane_wydatki_2015.pdf

UB_Nr_IV_19_2014_wydatki_majatkowe_2015.pdf

UB_Nr_IV_19_2014_zal1_dotacje_2015.pdf

UB_Nr_IV_19_2014_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 14:35:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra. 458.2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
8 grudnia 2014 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015-2020
 U_Nr_Ra_458_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 10:33:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra. 457.2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
8 grudnia 2014 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz możliwości
sfinansowania planowanego w budżecie deficytu
 U_Nr_Ra_457_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 10:28:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku