Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2011 strona główna 

2011
Uchwała Nr Ra.111.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 marca 2012 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011
 U_Nr_Ra_111_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 13:54:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku
2011
 UG_sprawozdanie_za _2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 13:37:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami za 2011 rok
 Sprawozdanie_za_2011_rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 18:30:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gózd za
2011 rok

Zarzadzenie_Nr_3_2B_2012.pdf

Sprawozdanie_wykonanie_budzetu_gminy_za_2011.pdf

Dochody_budzetu_gminy_za_2011.pdf

Dochody_majatkowe_za_2011.pdf

Wydatki_budzetu_gminy_za_2011.pdf

Zestaw_dochodow_wydatkow_na_realiz_zadan_zleconych.pdf

Plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_2011.pdf

Sprawozdanie_wykonanie_planu_finans_GBP.pdf

zal1_plan_finansowy_wydatkow_GBP_za_2011.pdf

Sprawozdanie_wykonanie_planu_finans_GOZ_za_2011.pdf

Informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_na_31_12_2011.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 13:31:05 Informację zaktualizowano 2012-05-22 13:31:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr: Ra. 434.2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
30 listopada 2011r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy w Goździe
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2012 - 2017.
 U_Nr_Ra_434_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-13 13:49:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr: Ra. 433/11 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
30 listopada 2011r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2012.
 U_Nr_Ra_433_11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-13 13:46:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011r.
 UG_250711_sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-25 15:17:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (za
okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2011).
 Kwartalne_sprawozdanie_nadwyzka_deficyt_290411.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 17:40:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr: RIO-R/51/11 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
25 stycznia 2011r. w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2011r.
Rady Gminy Gózd.
 RIO_R_51_11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 14:34:11 Informację zaktualizowano 2011-02-09 14:34:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr: RIO-R/50/11 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
25 stycznia 2011r. w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Gózd na lata 2011 - 2016.
 RIO_R_50_11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 14:31:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Budżetowa na rok 2011 Rady Gminy Gózd z
dnia 30 grudnia 2010r.

U_IV_20_2010.pdf

U_IV_20_2010_zal1_dotacje.pdf

U_IV_20_2010_zal2.pdf

planowane_dochody_2011.pdf

planowane_wydatki_2011.pdf

zadania_inwestycyjne_2011.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-12 16:06:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku