Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2014 strona główna 

2014
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gózd za
2014 rok

Zarzadzenie_Nr_5_2B_2015.pdf

Sprawozdanie_wykonanie_budzetu_za_2014.pdf

Tabela_1A_dochody_majatkowe_za_2014.pdf

Zal_Nr_1_dochody_budżetu_gminy_za_2014.pdf

Zal_Nr_2_wydatki_budzetu_gminy_za_2014.pdf

Zal_Nr_3_dochody_wydatki_zadania_zlecone_za_2014.pdf

Zal_Nr_4_plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_2014.pdf

Informacja_WPF_2014.pdf

Informacja_stan_mienia_komunalnego_na_31122014.pdf

GOZ_sprawozdanie_za_2014.pdf

GBP_sprawozdanie_za_2014.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 12:09:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra. 125.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 kwietnia 2015 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014
 U_Nr_Ra.125.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 11:13:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych
 UG_230215_sprawozdanie_roczne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-23 12:24:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji
 UG_230215_sprawozdanie_kwartalne_stan_zobowiazan.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-23 12:22:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
 UG_230215_sprawozdanie_kwartalne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-23 12:20:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
Gózd za pierwsze półrocze 2014 r.

Zarzadzenie_Nr_13_2B_2014.pdf

Informacja_wykonanie_budzetu_za_I_polrocze_2014.pdf

Dochody_za_I_polrocze_2014.pdf

Dochody_majatkowe_Tabela_Nr_1a.pdf

Wydatki_za_I_polrocze_2014.pdf

Zestawienie_dochodow_i_wydatkow_zadania_zlecone_za_I_polrocze_2014.pdf

Plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_I_polrocze_2014.pdf

Informacja_ksztaltowanie_sie_WPF_oraz_przebieg_realizacji_przedsiewziec_za_I_polrocze_2014.pdf

Informacja_o_ksztaltowaniu_sie_WPF_zal1.pdf

Informacja_o_ksztaltowaniu_sie_WPF_zal2_przebieg_realizacji_przedsiewziec.pdf

Informacja_wykorzystanie_planu_finansowego_Gminnej_Biblioteki_Publicznej_za_I_polrocze_2014.pdf

Sprawozdanie_Gminnego_Osrodka_Zdrowia_wykonanie_planu_finansoweg_za_I_polrocze_2014.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-05 14:59:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 30 września 2014
r.
 UG_221014_sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-22 15:38:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014.
 UG_21082014_sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-08-21 14:42:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdnaie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 r.
 UG_220414_sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-22 13:21:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Budżetowa na rok 2014 z dnia 30 grudnia
2013 r.

U_XXXIII_208_2013_Uchwala_Budzetowa_na_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_planowane_dochody_na_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_planowane_wydatki_na_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_wydatki_majatkowe_na_2014.pdf

U_XXXIII_208_2013_dotacje_na_2014.pdf

U_XXXIII_208_zal2_do_UB.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-18 13:57:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2013
roku.
 sprawozdanie_kwartalne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-21 14:24:42 Informację zaktualizowano 2014-02-21 14:26:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr: Ra.29.2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
16 stycznia 2014r. w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Gózd
kwoty długu w latach objętych Wieloletnią
Prognozą Finansową.
 U_Nr_29_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-21 11:09:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013
roku.
 UG_sprawozdanie_za_2013r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-21 10:41:47 Informację zaktualizowano 2014-02-21 10:42:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.444.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 grudnia 2013 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014-2019
 U_Nr_Ra_444_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 15:02:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.443.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 grudnia 2013 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości
sfinansowania planowanego w budżecie deficytu
 U_Nr_Ra_443_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 14:58:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku