Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2013 strona główna 

2013
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gózd za
2013 r.

Zarzadzenie_Nr_52B_2014.pdf

Sprawozdanie_wykonanie_budzetu_za_2013.pdf

Dochody_budzetu_za_2013.pdf

Wydatki_budzetu_za_2013.pdf

Dochody_majatkowe_za_2013.pdf

Informacja_WPF_za_2013.pdf

Plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_2013.pdf

Zestawienie_dochodow_i_wydatkow_realizacja_zadan_zleconych_za_2013.pdf

Sprawozdanie_wykonanie_planu_finansowego_GOZ_za_2013.pdf

Sprawozdanie_wykonanie_plnau_finansowego_GBP_za_2013.pdf

Informacja_stan_mienia_komunalnego_na_31122013.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-25 12:50:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami za 2013 rok
 Sprawozdanie_wspolpraca_org_pozarzadowe_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-22 11:20:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2013
 UG_240713_sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-24 14:32:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za
okres od początku roku do dnia 31 marca 2013
roku.
 UG_260413_sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 10:29:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami za 2012 rok
 UG_160413_sprawozdanie1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 10:39:37 Informację zaktualizowano 2013-04-25 13:00:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra. 63. 2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
23 stycznia 2013 r. w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Gózd
planowanego w Uchwale Budżetowej na 2013 r.
deficytu
 U_Nr_Ra_63_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 11:37:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra. 62.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
23 stycznia 2013 r. w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Gózd
kwoty długu w latach objętych Wieloletnią
Prognozą Finansową
 U_Nr_Ra_62_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 11:34:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Budżetowa na rok 2013 Rady Gminy Gózd
Nr XXVI/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwala_Budzetowa_XXVI_157_2012.pdf

UB_XXVI_157_2012_planowane_dochody_2013.pdf

UB_XXVI_157_2012_planowane_wydatki_2013.pdf

UB_XXVI_157_2012_zadania_inwestycyjne_2013.pdf

UB_XXVI_157_2012_dotacje_2013.pdf

UB_XXVI_157_2012_zal_2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 11:34:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra. 486.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2012 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy w Goździe
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2013 oraz
możliwości sfinansowania przedstawionego
deficytu
 U_Nr_Ra.486.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 11:11:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr Ra.487.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2012 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy w Goździe
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013 - 2018
 U_Ra.487.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 11:05:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku