Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2008 strona główna 

2008
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gózd za
2008 rok.

sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2008.pdf

sprawozdanie_cd1.pdf

sprawozdanie_cd2.pdf

wykonanie_zadan_z_zakresu_administracji_rzadowej_2008.pdf

realizacja_zadan_inwestycyjnych_2008.pdf

wykaz_jednostek_ktore_utworzyly_rachunek_dochodow_wlasnych_2008.pdf

dochody_budzetu_gminy_za_2008.pdf

dochody_majatkowe_budzetu_gminy_za_2008.pdf

dochody_wlasne_budzetu_gminy_za_2008.pdf

wydatki_budzetu_gminy_za_2008.pdf

wydatki_budzetu_gminy_za_2008_cd.pdf

wydatki_na_wynagrodzenia_za_2008.pdf

zestawienie_dochodow_i_wydatkow_2008.pdf

zadania_zlecone_wydatki_na_wynagrodzenia_2008.pdf

Plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_2008.pdf

plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_2008_cd.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 16:38:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIII/162/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2008.

U_XXXIII_162_2008.pdf

U_XXXIII_162_zal1_2008_wykaz_wydatkow.pdf

U_XXXIII_162_zal2_2008_plan_wydatkow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 10:56:44, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXXIII/161/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2008 rok.

U_XXXIII_161_2008.pdf

U_XXXIII_161_zal1_2008_wydatki_budzetu.pdf

U_XXXIII_161_zal2_2008_zadania_inwestycyjne.pdf

U_XXXIII_161_zal3_2008_dochody_i_wydatki.pdf

U_XXXIII_161_zal4_2008_dotacje_podmiotowe.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 10:38:53, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXXI/155/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXXI_155_2008_zmiany.pdf

zal1_do_U_XXXI_155_2008_wydatki.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-06 15:37:53, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXXI/154/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXXI_154_2008_zmiany.pdf

zal1_do_U_XXXI_154_2008_dochody.pdf

zal2_do_U_XXXI_154_2008_wydatki.pdf

zal3_do_U_XXXI_154_2008_zadania_inwestycyjne.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-06 15:14:41, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXXI/153/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.
 U_XXXI_153_2008_zmiany.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-01-06 15:13:10, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała nr XXX/152/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
13 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXX_152_2008_zmiany_w_budzecie.pdf

zal1_do_U_XXX_152_2008_dochody.pdf

zal_2_do_U_XXX_152_2008_wydatki.pdf

zal3_do_U_XXX_152_2008_limity_wydatkow.pdf

zal4_do_U_XXX_152_2008_zadania_inwestycyjne.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-11 09:39:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wydatki budżetu Gminy w Goździe za III kwartał
2008r.
 UG_291008_wydatki_budzet.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-29 15:59:13 Informację zaktualizowano 2008-10-29 16:32:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dochody budżetu Gminy w Goździe za III kwartał
2008r.
 UG_291008_dochody_budzet.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-29 15:42:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gózd za
trzeci kwartał 2008r.
 UG_291008_informacja_budzet.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-10-29 15:20:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wydatki budżetu Gminy Gózd za II kwartał 2008r.
 UG_010808_wydatki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-08-01 11:19:30, wprowadzający: Irena Serafin
Dochody budżetu Gminy Gózd za II kwartał 2008r.
 UG_010808_dochody.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-08-01 11:17:52, wprowadzający: Irena Serafin
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gózd za
drugi kwartał 2008r.
 UG_010808_budzet_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-08-01 11:16:27, wprowadzający: Irena Serafin
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gózd za
pierwszy kwartał 2008r.
 UG_290408_informacja_z_wykonania_budzetu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-04-29 13:23:26, wprowadzający: Irena Serafin
Wydatki budżetu Gminy w Goździe za I kwartał
2008r.
 UG_290408_budzet_wydatki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-04-29 13:21:22, wprowadzający: Irena Serafin
Dochody budżetu Gminy w Goździe za I kwartał
2008r.
 UG_290408_budzet_dochody.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-04-29 13:19:47, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
08.02.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008 rok.

U_XX_112_2008_1.pdf

zal1_do_U_XX_112_2008_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 14:04:51, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała nr XVIII/91/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Gózd na rok 2008.

U_XVIII_91_2007_budzet.pdf

zal1_do_U_XVIII_91_2007_dochody.pdf

zal2_do_U_XVIII_91_2007_wydatki.pdf

zal3_do_U_XVIII_91_2007_limity_wydatkow.pdf

zal3a_do_U_XVIII_91_2007_zadania_inwestycyjne.pdf

zal4_do_U_XVIII_91_2007_przychody_rozchody.pdf

zal5_do_U_XVIII_91_2007_dochody_i_wydatki.pdf

zal6_do_U_XVIII_91_2007_plan_dochodow_wydatkow.pdf

zal7_do_U_XVIII_91_2007_dotacje_podmiotowe.pdf

zal8_do_U_XVIII_91_2007_plan_przychodow_wydatkow_GFOSiGW

zal9_do_U_XVIII_91_2007_dochody_wydatki_porozumienia_miedzy_jedn_samorzadu_terytorialnego.pdf

zal10_do_U_XVIII_91_2007_prognoza_kwoty_dlugu_i_splat.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-07 10:07:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku