Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2009 strona główna 

2009
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gózd za
2009r.

wykonanie_budzetu_za_2009_cz1.pdf

wykonanie_budzetu_za_2009_cz2.pdf

wykonanie_budzetu_za_2009_cz3.pdf

wykonanie_budzetu_za_2009_cz4.pdf

dochody_za_2009.pdf

dochody_majatkowe_za_2009.pdf

wydatki_za_2009.pdf

wydatki_na_wynagrodzenia.pdf

zestawienie_dochodow_i_wydatkow.pdf

plan_i_realizacja_zadan_inwest.pdf

Osrodek_Zdrowia_sprawozdanie_za_2009.pdf

GBP_sprawozdanie_za_2009.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 15:33:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gózd za IV
kwartał 2009r.

budzet_IV_kwartal_2009.pdf

budzet_dochody_IV_kwartal_2009.pdf

budzet_wydaki_IV_kwartal_2009.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 16:43:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr L/240/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2009r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
na 2009r.
 U_L_240_2009_zmiany.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 16:42:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLIX/235/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
02 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.

U_XLIX_235_2009_zmiany.pdf

U_XLIX_235_2009_zal1_dochody_zmiany.pdf

U_XLIX_235_2009_zal2_wydatki_zmiany.pdf

U_XLIX_235_2009_zal3_zadania_inwestycyjne_zmiany.pdf

U_XLIX_235_2009_zal4_zadania_inwestycyjne_zmiany.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 16:15:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLIX/234/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
02 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 U_XLIX_234_2009_zmiany.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 16:14:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVIII/231/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2009r.

U_XLVIII_231_2009_zmiany.pdf

U_XLVIII_231_2009_zal1_zmiany.pdf

U_XLVIII_231_2009_zal2_zmiany.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-30 10:53:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVII/224/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2009r.

U_XLVII_224_2009_zmiany.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-30 10:47:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVII/223/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2009r.

U_XLVII_223_2009_zmiany.pdf

U_XLVII_223_2009_zal1_zmiany.pdf

U_XLVII_223_2009_zal2_zmiany.pdf

U_XLVII_223_2009_zal3_zmiany.pdf

U_XLVII_223_2009_zal4_zmiany.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-30 10:26:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gózd za
trzeci kwartał 2009r.

UG_281009_informacja_wykonanie_budzetu.pdf

UG_281009_zal1_dochody.pdf

UG_281009_zal2_wydatki.pdf

UG_281009_zal2_wydatki_cd.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-28 16:19:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLVI/216/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy.

U_XLVI_216_2009_zmiany.pdf

U_XLVI_216_2009_dochody_zmiany.pdf

U_XLVI_216_2009_zal2_wydatki_zmiany.pdf

U_XLVI_216_2009_zadania_inwestycyjne_zmiany.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-15 11:21:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLV/210/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
04 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.

U_XLV_210a_2009.pdf

U_XLV_210a_2009_zal1.pdf

U_XLV_210a_2009_zal2.pdf

U_XLV_210a_2009_zal3.pdf

U_XLV_210a_2009_zal4.pdf

U_XLV_210a_2009_zal5.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 11:39:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLIV/209/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
31 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009r.

U_XLIV_209a_2009.pdf

U_XLIV_209a_2009_zal1.pdf

U_XLIV_209a_2009_zal2.pdf

U_XLIV_209a_2009_zal3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 11:19:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gózd za
drugi kwartał 2009r.

UG_310709_wykonanie_budzetu_II_kwartal_2009.pdf

UG_310709_dochody_za_I_polrocze_2009.pdf

UG_310709_wydatki_za_I_polrocze_2009.pdf

UG_310709_wydatki_za_I_polrocze_2009_cd.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 15:10:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XLIII/207/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009 rok.

U_XLIII_207_2009a.pdf

zal1a_dochody.pdf

zal2a_wydatki.pdf

zal3a_zadania_inwestycyjne_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 15:54:49, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/205/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.
 U_XLII_205_2009a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 15:53:29, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XLII/196/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.

U_XLII_196_2009a.pdf

zal1a_dochody_budzetu.pdf

zal2a_wydatki_budzetu.pdf

zal3a_przychody_i_rozchody_2009.pdf

zal4a_limity_wydatkow.pdf

zal5a_zadania_inwestycyjne.pdf

zal6a_zadania_inwestycyjne_2009.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 15:32:00, wprowadzający: Irena Serafin
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gózd za I
kwartał 2009r.

UG_290409_informacja.pdf

UG_290409_dochody_zal1.pdf

UG_290409_wydatki.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-29 10:29:17, wprowadzający: Irena Serafin
Uchwała Nr XXXVIII/183/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.
 U_XXXVIII_183_2009_zmiany.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 11:07:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVIII/182/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.

U_XXXVIII_182_2009_zmiany.pdf

U_XXXVIII_182_2009_zal1_zmiany.pdf

U_XXXVIII_182_2009_zal2_zmiany.pdf

U_XXXVIII_182_2009_zal3_zmiany.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 10:44:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr: RIO-R /348/08 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
2 grudnia 2008r. w sprawie opinii: o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego oraz prawidłowości
dołączonej do projektu uchwały budżetowej
prognozy kwoty długu Gminy.
 U_RIO_R_348_08.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-16 10:19:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVII/176/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-06 10:51:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVII/175/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 U_XXXVII_175_2009_zmiany.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-06 10:43:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXVI/172/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009r.
 U_XXXVI_172_2009_zmiany.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-06 10:40:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIV/169/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.

U_XXXIV_169_2009a.pdf

U_XXXIV_169_2009a_zal1.pdf

U_XXXIV_169_2009a_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 13:12:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr XXXIV/166/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
26 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 U_XXXIV_166_2009a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 13:11:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XXXIII/163/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na rok 2009.

U_XXXIII_163_2008_budzet_2009.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal1_dochody.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal2_wydatki.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal2_wydatki_cd.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal3_limity_wydatkow.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal3a_zadania_inwestycyjne.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal4_przychody_i_rozchody.pdf

U_XXXIII_163_zal5_dochody_i_wydatki.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal6_plan_dochodow_i_wydatkow_wlasnych_jednostek_budzetowych.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal7_dotacje_podmiotowe.pdf

U_XXXIII_163_zal8_2008_plan_przychodow_i_wydatkow_GFOSiGW.pdf

U_XXXIII_163_zal9_2008.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 09:12:57, wprowadzający: Irena Serafin
wersja do druku