Ewidencja Ludności

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z
rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek_o_udostepnienie_danych_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:24:49 | Data modyfikacji: 2019-07-04 11:08:12.
Zgłoszenie pobytu stałego
 zgloszenie_pobyt_stały.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:31:47.
Zgłoszenie pobytu czasowego
 zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:33:19.
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 zgloszenie_wymeldowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:34:31.
Pełnomocnictwo
 druk_pelnomocnictwo.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-17 16:00:59.
Podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego
zameldowanie/wymeldowanie na pobyt stały

podanie_zameldowanie_pobyt_staly.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 16:24:09.
Data wprowadzenia: 2019-11-06 16:24:09
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska