Ewidencja Ludności

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z
rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania
cudzoziemców oraz rejestru PESEL
 wniosek_udostepnienie_danych.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:24:49.
Zgłoszenie pobytu stałego
 zgloszenie_pobyt_stały.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:31:47.
Zgłoszenie pobytu czasowego
 zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:33:19.
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 zgloszenie_wymeldowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:34:31.
Pełnomocnictwo
 druk_pelnomocnictwo.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-17 16:00:59.
Data wprowadzenia: 2018-09-17 16:00:59
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska