Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska

1_Inf_ogolne_plus_oswiadczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-21 13:51:04.
Sporządzenie aktu zgonu

2_Info_ogolne_plus_pelnomocnictwo.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-21 13:54:41.
Sprostowanie aktu cywilnego

3_Informacje_ogolne.pdf

wniosek_sprostowanie_aktu_urodzenia.pdf

wniosek_sprostowanie_aktu_malzenstwa.pdf

wniosek_sprostowanie_aktu_zgonu.pdf

pelnomocnictwo_sprostowanie_aktu_urodzenia.pdf

pelnomocnictwo_sprostowanie_aktu_malzenstwa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-21 13:58:45.
Uznanie ojcostwa

4_Informacje_ogolne.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-21 14:18:58.
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

5_Informacje_ogolne.pdf

wniosek_uzupelnienie_aktu_urodzenia.pdf

wniosek_uzupelnienie_aktu_malzenstwa.pdf

wniosek_uzupelnienie_aktu_zgonu.pdf

pelnomocnictwo_uzupelnienie_aktu_urodzenia.pdf

pelnomocnictwo_uzupelnienie_aktu_malzenstwa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-21 14:22:16.
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu
cywilnego sporządzonego za granicą -
transkrypcja

6_Informacje_ogolne.pdf

wniosek_transkrypcja_aktu_urodzenia.pdf

wniosek_transkrypcja_aktu_malzenstwa.pdf

wniosek_transkrypcja_aktu_zgonu.pdf

wpisanie_do_rejestru_pelnomocnictwo_akt_urodzenia.pdf

wniosek_zarejestrowanie_zagranicznego_dokumentu_urodzenia.pdf

wniosek_zarejestrowanie_zagranicznego_dokumentu_malzenstwa.pdf

wniosek_zarejestrowanie_zagranicznego_dokumentu_zgonu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-21 14:54:39.
Wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa,
zgonu

7_informacje_ogolne.pdf

wniosek_wydanie_odpisu.pdf

pelnomocnictwo_odebranie_aktu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-22 10:27:43.
Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza
UE

8_info_ogolne_plus_wniosek_wydanie wielojezycznego_formularza.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-22 10:32:45.
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed
upływem miesięcznego terminu od złożenia
zapewnienia o braku okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa

9_info_ogolne_plus_wniosek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-22 10:35:15.
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

10_info_ogolne_plus_wniosek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-22 10:52:13.
Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim
USC

11_informacje_ogolne.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-22 11:04:42.
Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

12_info_ogolne_plus_wniosek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-22 11:26:49.
Zaświadczenie o stanie cywilnym

13_info_ogolne_plus_wniosek_wydanie_zaswiadczenia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-22 11:28:51.
Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia
małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

14_info_ogolne_plus_wniosek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-22 11:44:36.
Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa

15_info_ogolne_plus_wniosek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-22 11:47:39.
Zgłoszenie urodzenia dziecka

16_informacje_ogolne.pdf

pelnomocnictwo_sporzadzenie_aktu.pdf

Rejestracja_w_5_krokach.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-22 11:48:55.
Zmiana imion i nazwisk

17_informacje_ogolne.pdf

wniosek_zmiana_dorosly.pdf

wniosek_zmiana_dorosly_i_dziecko.pdf

wniosek_zmiana_dziecko.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-25 10:58:52.
Złożenie oświadczenia o zmianie imienia (imion)
dziecka

wniosek_zmiana_dziecko.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-25 11:01:52.
Rejestracja rozwodu, separacji, unieważnienia
małżeństwa orzeczonego w państwach
należących do Unii Europejskiej

19_info_ogolne_plus_wniosek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-25 11:36:04.
Rejestracja orzeczenia sądu zagranicznego na
podstawie kodeksu postępowania cywilnego (dotyczy
orzeczeń wydanych od 01.07.2009 r.)

20_info_ogolne_plus_wniosek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-25 11:38:54.
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego

21_informacje_ogolne.pdf

wniosek_odtworzenie_akt_urodzenia.pdf

wniosek_odtworzenie_akt_malzenstwa.pdf

wniosek_odtworzenie_akt_zgonu.pdf

21_pelnomocnictwo.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-25 11:41:05.
Wydanie dowodu osobistego

22_informacje_ogolne.pdf

wniosek_wydanie_dowodu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-26 13:29:05.
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów
Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami
osobistymi

23_informacje_ogolne.pdf

wniosek_udostepnienie_danych_z_rejsetru_dowodow_osobistych.pdf

wniosek_udostepnienie_dokumentacji_zwiazanej_z_dowodem_osobistym.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-07-26 13:31:55.
Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie
małżeńskie

Wniosek_medal_zlote_gody.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-24 14:27:01.
Data wprowadzenia: 2023-03-24 14:27:01
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska