Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przepisanie
decyzji ustalającej warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu działki oraz
oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w
decyzji ustalajęcej warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu działki

BGK_150420_oswiadczenie_zgoda_przepisanie_decyzji.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-15 14:12:08 | Data modyfikacji: 2020-04-15 14:13:20.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego albo warunków zabudowy

wniosek_lokalizacja_ inwestycji_warunki_zabudowy_2022.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 13:53:14 | Data modyfikacji: 2022-01-03 14:53:58.
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania od decyzji

Formularz_oswiadczenie_uprawomocnienie.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 13:52:05.
Wniosek o przeniesienie decyzji

Formularz_wniosek_przeniesienie_decyzji.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 13:43:59.
Wniosek o zaświadczenie na jakim terenie
położone są działki zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego

Formularz_wniosek_dzialki_plan_zagospodarowania.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 13:40:14.
Wniosek o lokalizację zjazdu lub przebudowę
zjazdu z drogi gminnej

Formularz_wniosek_zjazd.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 13:37:37.
Wniosek o wydanie technicznych warunków
przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej
 wniosek_o_wydanie_technicznych_warunkow_przylaczenia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-01 14:03:01 | Data modyfikacji: 2019-07-04 13:59:15.
Data wprowadzenia: 2009-04-01 14:03:01
Data modyfikacji: 2019-07-04 13:59:15
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska