ZAŁÓŻ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1, art. 3, art. 5, art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2296 zpóźn. zm.), art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 994)

 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek CIDG-1
  2. Do wglądu ważny dowód osobisty lub paszport

 

Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłącie /art. 13 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2296 z późn. zm.)

 

Wniosek można złożyć:

  • samodzielnie, zakładając KONTO PRZEDSIĘBIORCY i wykorzystując KREATOR WNIOSKU na stronie internetowej: 

https://www.biznes.gov.pl/pl

 

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Goździe - pok. 115.
 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2011-08-12 12:17:01 | Data modyfikacji: 2021-12-14 13:48:07.
Oświadczenie o wartości brutto sprzedaży
napojów alkoholowych za 2022 rok

Oswiadczenie_wartosc_sprzedazy_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 07:51:17 | Data modyfikacji: 2023-01-03 13:04:43.
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu/poza miejscem sprzedaży

Wniosek_o_zezwolenie_2024.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 10:19:11.
Data wprowadzenia: 2020-06-02 10:19:11
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska