Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 4 sierpnia
2023 r. o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko oraz
obowiązku określenia zakresu raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego -
stawu napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi
o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza
granice terenu, którego zakład jest
właścicielem na działce nr 270/1 w
miejscowości Podgóra, gn. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie

ROSiMK_040823_postanowienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-04 11:58:11 | Data modyfikacji: 2023-08-04 12:01:49.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 4 sierpnia
2023 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego -
stawu napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi
o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza
granice terenu, którego zakład jest
właścicielem na działce nr 270/1 w
miejscowości Podgóra, gn. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie

ROSiMK_040823_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-04 11:54:12.
Data wprowadzenia: 2023-08-04 11:54:12
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska