2020

Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 lutego
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowa drogi gminnej nr 350109W w
miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna

ROŚiMK_200220_postanowienie3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:50:34.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 lutego
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowa drogi gminnej nr 350119W w
miejscowości Małęczyn, ul. Kościelna

ROŚiMK_200220_postanowienie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:49:21.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 lutego
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowa drogi gminnej nr 350110W
Kłonów-Kuczki

ROŚiMK_200220_postanowienie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:47:15.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 lutego
2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:"Rozbudowie
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr ew. 137, 170, 171 obręb Kłonów, gm. Gózd,
pow. radomski, woj. mazowieckie".

ROSiMK_030220_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:11:33.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 stycznia
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr. ew. 137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_030120_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 10:46:46.
Data wprowadzenia: 2020-01-03 10:46:46
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska