Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
° 2020
° 2019
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Decyzje > 2020 strona główna 

2020
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 lutego 2020
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia na działkach o nr. ewid.: 433/2, 433/1,
439, 440, 441/1, 443, 444, 445, 1/2 (obręb 0005)
w miejscowości Małęczyn oraz działce nr 165/3
(obręb 0006) w miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd

BGK_280220_DECYZJA.pdf

BGK_160420_POSTANOWIENIE.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 14:16:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 16 marca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Sieć
wodociągowa i kanalizacyjna na działkach o nr.
ewid.: 40/12, 74, 87/9, 87/15 w miejscowości
Kiedrzyn, gmina Gózd

BGK_160320_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 13:07:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 16 marca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE DN/OD 63 mm,
PE DN/OD 40 mm na działkach o nr. ewid.: 823/12,
823/13, 370, 680, 674/9, 673/2, 823/9 w
miejscowości Małęczyn, gmina Gózd

BGK_160320_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 13:04:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 9 marca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia DN 40 PE, na działkach o nr. ewid.:
522/7, 672/2 w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd

BGK_090320_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 13:11:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 lutego 2020
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia na działkach o nr. ewid. 433/2, 433/1,
439, 440, 441/1, 443, 444, 445, 1/2 (obręb 0005)
w miejscowości Małęczyn oraz na działce nr
165/3 (obręb 0006) w miejscowości Kiedrzyn,
gmina Gózd

BGK_280220_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 13:08:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku