Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Decyzje > 2022 strona główna 

2022
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 30 grudnia 2022
r. określająca środowiskowe uwarunkowania zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowi Elektrowni Fotowoltaicznej "PEF PV 017" o
mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, z
możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji
zlokalizowanych na części działaek nr ewid. 545
i 546/2, gm. Gózd, obręb Małęczyn

ROŚiMK_020123_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-02 13:26:20, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie
gromadzkie nieruchomości połozonej w
miejscowości Małęczyn, gmina Gózd, pow.
radomski, woj. mazowieckie

SR_021222_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-02 14:45:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 23 listopada
2022 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na rozbudowie sieci
elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia
drogowego, zlokalizowanej na działkach nr 711/7,
751, 762/5, 763/8 przy ul. Pogodnej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

RBiI_011222_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-01 11:59:46, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 września 2022
r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie słupowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV oraz
elektroenergetycznej sieci kablowej 15 i 0,4 kV
zlokalizowanych na działkach położonych w
miejscowości Grzmucin, gm. Gózd

BGK_051022_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-05 12:53:26, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzcja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 września
2022 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie słupowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV oraz
elektroenergetycznej sieci kablowej 15 i 0,4 kV
zlokalizowanych na działkach położonych w
miejscowości Kuczki, gmina Gózd

BGK_051022_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-05 12:49:37, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 sierpnia 2022
r. ustalająca lokalizację inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa stacji
telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0084
wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią
zasilającą usytuowaną na części działki
ewid. nr 843, położonej w miejscowości Gózd

BGK_200922_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 13:06:50, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Powiatu Radomskiego z dnia 21
czerwca 2022 r. o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości położonej w miejscowości
Wojsławice, obręb geodezyjny Wojsławice, gm.
Gózd, powiat radomski, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 32/2 o pow. 0,9294 ha

SPR_190822-decyzja_Woslawice

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-19 13:10:46, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Powiatu Radomskiego z dnia 21
czerwca 2022 r. o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości położonych w miejscowości
Kłonów, obręb geodezyjny Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki nr 294 o pow. 1,7600 ha i 488 o pow.
0,9100 ha

SPR_190822_decyzja_Klonow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-19 13:07:00, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 21 lipca 2022 r.
określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Ziembickiego, realizowanego na
działce nr ewid. 672/2
 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 14:41:00, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 16 lutego 2022
r. określająca środowiskowe uwarunkowania zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2,5 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce nr 517/1 obręb Kolonia-Kłonówek w
gminie Gózd

ROŚiMK_160222_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-16 14:10:48, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku