Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Decyzje > 2023 strona główna 

2023
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 12 października
2023 r. określająca środowiskowe uwarunkowania
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr
350114W Lipiny-Gózd, realizowanego na działkach
nr ew. 1366 w obrębie Gózd oraz 380 w obrębie
Piskornica

ROSiMK_121023_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-12 14:52:45, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 14 września
2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie sieci gazowej
średniego ciśnienia DN 160PE, DN 125PE, DN 90PE,
DN 63PE na działkach położonych w
miejscowościach: Niemianowice, Kuczki-Kolonia,
Gózd, Kuczki na terenie gm. Gózd

RBiI_180923_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-18 14:15:50, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie
gromadzkie nieruchomości położonych w
miejscowości Kiedrzyn gm. Gózd, pow. radomski,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr
52 o pow. 0,26 ha i nr 134 o pow. 0,15 ha

SR_270423_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-27 12:12:07, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 10 marca 2022
r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości
położonej w miejscowości Podgóra, obręb
geodezyjny Podgóra, gm. Gózd, powiat radomski,
woj. mazowieckie, oznaczonej w ewdencji gruntów
jako działka nr 414/3 o pow. 1,1396 ha

SR_170323_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-17 09:03:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 27 lutego 2023
r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości
położonych w miejscowości Kuczki Wieś, obręb
Kuczki, gm. Gózd, pow. radomski, woj. mazowieckie
oraz umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe
w sprawie uznania za mienie gromadzkie
nieruchomości położonej w miejscowości Kuczki
Wieś, oznaczonej w ewdencji gruntów jako
działka nr 924

SR_030323_decyzja3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-03 11:24:10 Informację zaktualizowano 2023-03-03 11:29:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 27 lutego 2023
r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości
położonych w miejscowości Kuczki-Kolonia,
obręb geodezyjny Kuczki-Kolonia, gm. Gózd, pow.
radomski, woj. mazowieckie

SR_030323_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-03 11:15:13, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 27 lutego 2023
r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości
położonych w miejscowości Lipiny, obręb
Lipiny, gm. Gózd, pow. radomski, woj.
mazowieckie, oznaczonych w ewdencji gruntów jako
działki nr 948, 950

SR_030323_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-03 11:08:20, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 17 lutego 2023
r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości
położonych w miejscowości Niemianowice, obręb
geodezyjny Niemianowice, gmina Gózd, pow.
radomski, woj. mazowieckie

SR_230223_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-23 10:43:12, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 27 stycznia
2023 r. o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości położonych w miejscowości Gózd,
obręb geodezyjny Gózd, gm. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie

SR_070223_decyzja_76.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-07 09:39:14, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 30 stycznia
2023 r. o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości położonych w miejscowości
Kłonów, obręb geodezyjny Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie oraz uznaniu
postępowania jako bezprzedmiotowe w sprawie
uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położonych w miejscowości Kłonów oznaczonych
jako działki ewid. nr: 719, 720, 676

SR_070223_decyzja_75.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-07 09:36:26, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 27 stycznia
2023 r. o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości położonych w miejscowości
Kłonówek Wieś, obręb geodezyjny Kłonówek
Wieś, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie

SR_070223_decyzja_74.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-07 09:30:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 27 stycznia
2023 r. o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości położonych w miejscowości
Kłonówek-Kolonia, obręb geodezyjny
Kłonówek-Kolonia, gm. Gózd, powiat radomski,
woj. mazowieckie

SR_070223_decyzja_73.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-07 09:24:02 Informację zaktualizowano 2023-02-07 09:29:31, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 27 stycznia
2023 r. o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości położonych w miejscowości
Wojsławice, obręb geodezyjny Wojsławice, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie

SR_070223_decyzja_72.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-07 09:21:29, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 27 stycznia
2023 r. o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości położonych w miejscowości
Kiedrzyn, obręb geodezyjny Kiedrzyn, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie

SR_070223_decyzja_71.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-07 09:19:28, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 26 stycznia
2023 r. o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości położonych w miejscowości
Piskornica, obręb geodezyjny Piskornica, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie

SR_070223_decyzja_70.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-07 09:17:26, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 26 stycznia
2023 r. o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości położonych w miejscowości
Klwatka Królewska, obręb geodezyjny Klwatka
Królewska, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie

SR_070223_decyzja_69.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-07 09:14:50, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 30 stycznia
2023 r. o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości położonych w miejscowości
Drożanki, obręb geodezyjny Drożanki, powiat
radomski, woj. mazowieckie

SR_070223_decyzja_68.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-07 09:12:18, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 24 stycznia
2023 r. o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości położonych w miejscowości
Grzmucin, obręb geodezyjny Grzmucin, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie

SR_070223_decyzja_61.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-07 09:09:31 Informację zaktualizowano 2023-02-07 09:16:22, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 6 lutego 2023 r.
określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Kłonów" realizowanego na działkach nr ew. 284 i
488 w obrębie Kłonów w miejscowości Kłonów

ROŚiMK_060223_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-06 16:41:34, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 6 lutego 2023 r.
określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej Wojsławice-Kłonówek"
realizowanego na działkach nr ew. 121/1, 121/2,
121/3 w obrębie Kłonówek-Kolonia w
miejscowościach: Wojsławice, Kłonówek-Kolonia

ROŚiMK_060223_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-06 16:36:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 16 stycznia
2023 r. o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości położonej w miejscowości Klwatka
Królewska, obręb geodezyjny Klwatka Królewska,
gm. Gózd, pow. radomski, woj. mazowieckie
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
28, 172, 178, 349, 385, 411, 435, 436, 500, 688,
718

SR_200123_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-20 14:31:30, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 16 stycznia
2023 r. o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości położonej w miejscowości
Kiedrzyn, obręb geodezyjny Kiedrzyn, gm. Gózd,
pow. radomski, woj. mazowieckie oznaczonych w
ewidencji gruntów jako działki nr: 74/5, 99, 149

SR_200123_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-20 14:23:01 Informację zaktualizowano 2023-01-20 14:35:25, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku