Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Decyzje > 2019 strona główna 

2019
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 14 listopada
2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø 63 na
działkach o nr. ewid.: 278/12, 821/21 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_221119_decyzja3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 14:44:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 14 listopada
2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø 40 na
działkach o nr. ewid.: 528/4, 672/2 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_221119_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 14:40:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 14 listopada
2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø 63 na
działkach o nr. ewid.: 680, 675/2, 682/3, 682/6,
682/1, 681/1 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_221119_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 14:36:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 24 października
2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63 na
działce nr ewid. 213 w miejscowości Małęczyn,
gm. Gózd

BGK_241019_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-25 14:42:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla
Gminy Miasta Radom, ul. J. Kilińskiego, 26-600
Radom na wykonanie urządzeń - rowów
odwadniających, obustronnych wzdłuż
projektowanego odcinka drogi powiatowej Nr 3528W

WODY_POLSKIE_171019_decyzja_.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-17 10:34:38 Informację zaktualizowano 2019-10-17 10:36:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 23 września
2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa gazociągu
średniego ciśnienia PE Ø 63, PE Ø 40 na
działkach o nr. ewid. 162, 163, 100, 53/2, 54/2,
55/2, 56/2, 57/2, 58/2, 59/2, 60/2, 61/2, 253/2,
264/1, 62/2, 834/2, 833/2, 64/2, 61/8 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_011019_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-01 13:01:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 23 września
2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa gazociągu
średniego ciśnienia PE Ø 63, PE Ø 40 na
działkach o nr. ewid. 287/1, 285/1, 284/26,
284/24 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_011019_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-01 12:56:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 9 września 2019
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą:
Przebudowa napowietrznej linii
elektroenergetycznej średniego napięcia
"Gołębiów-Zwoleń" na odcinku od węzła
Klwatka do węzła Myśliszewice

BGK_100919_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 10:34:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 5 sierpnia 2019
r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 "RAD3317C" wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce o nr. ewid. 551/4 położonej w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd

BGK_140819_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 14:05:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 8 sierpnia 2019
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znczeniu gminnym polegającej na:
Budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr
26838 WRA_GOZD_KUCZKIKOL na działce ew. 279/2
położonej w miejscowości Kuczki-Kolonia, gm.
Gózd

BGK_120819_decyzja4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 11:43:39 Informację zaktualizowano 2019-08-14 14:02:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 8 sierpnia 2019
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø 63 na
działkach nr ewid.: 711/7, 711/20, 864/6, 751
położonych w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_120819_decyzja3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 11:39:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 5 sierpnia 2019
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø 63 na
działkach o nr. ewid.: 672/2, 522//15, 510/1,
472/9 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_120819_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 11:33:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 5 sierpnia 2019
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø 63 na
części działki nr ewid. 863/4 w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_120819_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 11:26:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 30 lipca 2019 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
obiektu infrastruktury technicznej WA-0085
obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z
wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży
i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie
ogrodzenia i budowa wewnętrznej linii
zasilającej, położonej w miejscowości
Grzmucin, gm. Gózd na działce o nr. ew. 266

BGK_310719_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 14:39:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 lipca 2019 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø63 na
działce o nr. ew. 287/1 w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_310719_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 14:33:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 8 lipca 2019 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej na
działkach o nr. ewid.: 462/10, 510/1, 513/2
położonych w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_260719_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 09:53:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 lipca 2019 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji
polegającej na budowie obiektu infrastruktury
technicznej WA-0084 obejmującej: budowę wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
radiolinii na wieży i urządzen technicznych pod
wieżą, wykonanie ogrodzenia i budowę
wewnętrznej linii zasilającej na działce nr ew.
843 położonej w miejscowości Gózd, gm. Gózd

BGK_050719_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 13:49:26 Informację zaktualizowano 2019-07-08 11:39:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ddecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63, PE Ø
40 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_040419_decyzja5.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 15:12:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 90, PE Ø
63, PE Ø 40 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_040419_decyzja4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 15:09:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63 i PE Ø
90 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_040419_decyzja3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 15:05:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 40 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_040419_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:58:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia w
miejscowościach: Klwatka i Niemianowice

BGK_040419_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 14:53:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa sieci
wodociągowej położonej na działkach nr ew.
1037/8, 1037/10, 1037/11, 1037/12, 1037/13,
1037/14, 1037/15 w m. Wojsławice, gm. Gózd

BGK_140319_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-14 11:43:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku