Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Decyzje > 2021 strona główna 

2021
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 30 grudnia 2022
r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji zamierzonej przez Gminę Gózd pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Niemianowice, gm. Gózd z odprowadzeniem ścieków
do oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej

BGK_170122_Decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-17 12:49:26, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 grudnia 2021
r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia oraz budowie złącza
kablowego SN na działce nr 1/1, 72 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_011221_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-30 13:45:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 3 grudnia 2021
r. określająca środowiskowe uwarunkowania zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie Elektrowni Słonecznej "PV GÓZD" wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami
transformatorowymi o mocy do 2 MW z możliwością
podziału na mniejsze elektrownie na działkach nr
1020, 1021 obręb Gózd, gm. Gózd

ROŚiMK_031221_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-03 14:43:39, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 3 grudnia 2021
r. określająca środowiskowe uwarunkowania zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej "PEF PV 013" o mocy
do 1 MW na części działki o nr. ew. 687, 689
obręb 0012, gm. Gózd

ROŚiMK_031221_decyzja_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-03 10:26:14, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 grudnia 2021
r. określająca środowiskowe uwarunkowania zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na
działce o nr. ew. 88, 89/4 obręb Klwatka w
gminie Gózd

ROŚiMK_031221_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-03 10:22:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 11 października
2021 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji zamierzonej przez Gminę Gózd pod
nazwą: Budowa wodociągu w miejscowości
Grzmucin-Klwatka Królewska-przekroczenie rzeki
Pacynki, na działkach nr 754/1, 754/2, 754/3 w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd

BGK_151021_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-15 11:13:46, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 21 września
2021 r. ustalająca warunki lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji zamierzonej przez
gminę Gózd pod nazwą: Budowa sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia o
napięciu znamionowym do 1 kV zlokalizowanej na
działkach nr 751, 738, 739, 744, 745 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd oraz działce
388/1 obręb Grzmucin, gm. Gózd

BGK_230921_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-23 11:51:40, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 20 września
2021 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji zamierzonej przez gminę Gózd pod
nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Grzmucin - Klwatka Królewska na działkach nr
762, 553/2, 553/12, 553/11, 754/1, 754/2, 754/3,
553/15, 619/3 w miejscowości Klwatka Królewska,
gm. Gózd i na działkach nr 991/1, 991/2 w
miejscowości Grzmucin, gm. Gózd

BGK_210921_decyzja3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-21 13:50:35, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 17 wrzesnia 2021
r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod
nazwą: Przebudowa linii kablowej YAKY 4x35 mm2
relacji słup nr 4 do posesji Gózd, ul. Radomska
106, gm. Gózd, na działce nr 611 w miejscowości
Gózd, gm. Gózd

BGK_210921_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-21 13:45:10, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 17 września
2021 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji zamierzonej przez gminę Gózd pod
nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia o napięciu znamionowym do 1 kV w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd na działkach
396/4, 397, 432, 431 w miejscowości Małęczyn,
gm. Gózd

BGK_210921_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-21 13:40:47, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 17 września
2021 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji zamierzonej przez gminę Gózd pod
nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia o napięciu znamionowym do 1 kV
zlokalizowanego na działkach nr 248/2, 248/4,
248/5, 277/1, 240/2, 240/7, 240/6, 140 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_210921_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-21 13:35:37, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 15 września
2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa sieci
kanalizacyjnej na dz. nr ewid. 4/6, 5, 6, 7, 8,
9/10, 9/13, 9/14, 9/18, 9/19, 9/20, 9/22, 11/4
(obręb 0009) położonych Gózd, Osiedle
Karszówka, gm. Gózd

BGK_200921_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-20 14:38:08 Informację zaktualizowano 2021-09-20 14:43:44, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 14 lipca 2021 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej
i sieci kanalizacyjnej na działkach nr ewid.:
271/4, 287/1, 294/0 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_060821_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-06 14:30:36, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 13 lipca 2021 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej DN 63
PE średniego ciśnienia na działce nr ewid.
287/1 położonej w m. Małęczyn, gm. Gózd

BGK_290721_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-29 11:20:56, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 13 lipca 2021 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej
średniego ciśnienia DN 40 PE na działce nr
ewid.: 522/9, 522/13, 522/15 położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_290721_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-29 11:16:55, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 20 maja 2021 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod
nazwą: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją
światłowodową, budowa złącza kablowego SN
oraz budowa słupowej stacji transformatorowej na
działkach położonych w miejscowości Grzmucin,
gm. Gózd

BGK_250621_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-25 10:24:36, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 20 maja 2021 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod
nazwą: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją
światłowodową, budowa złącza kablowego SN
oraz budowa słupowej stacji transformatorowej na
działkach położonych w miejscowości Grzmucin,
gm. Gózd

BGK_250621_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-25 10:20:08, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 maja 2021 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na: Budowa elektroenergertycznej
sieci kablowej średniego napięcia 15 kW wraz z
kanalizacją światłowodową, złączy kablowych
SN oraz przebudową słupowych stacji
transformatorowych zlokalizowanych na działkach
położonych w miejscowości Klwatka i w
miejscowości Grzmucin na terenie gminy Gózd

BGK_100621_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-10 10:53:17, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 24 maja 2021 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego po nazwą: przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej 9 budynków mieszkalnych w
miejscowości Małęczyn poprzez budowę
elektroenergetycznych sieci kablowych SN i nN wraz
ze słupową stacją transformatorową na
działkach położonych w miejscowości
Małęczyn, gmina Gózd

BGK_100621_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-10 10:49:41, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 10 maja 2021 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
średniego i niskiego napięcia wraz z
kanalizacją kablową w ramach zadania: PBW
przebudowy i rozbudowy linii 15 kV
Gołebiów-Maków Tor-1 odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. Zadanie 7 - RE Radom na
działkach położonych w miejscowościach:
Grzmucin, Małęczyn

BGK_210521_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-21 11:31:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 kwietnia 2021
r. o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego po nazwą: "PBW przebudowy i rozbudowy
linii 15 kV Gołębiów - Maków - Tor-1,
odgałęzienie k-k Klwatka, gm. Gózd. Zadanie 5 -
RE Radom na działkach położonych w
miejscowościach: Małęczyn, Kiedrzyn, Klwatka"

BGK_010421_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-07 13:37:43, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 8 marca 2021 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska, gm.
Gózd do oczyszczalni ścieków w Klwatce
Królewskiej

BGK_080321_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-07 13:31:57, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 30 kwietnia 2021
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z
kanalizacją kablową w ramach zadania "PBW
przebudowa i rozbudowa linii 15 kV Gołębiów -
Maków Tor-1, odgałęzienie k-k Klwatka
Figietów"

BGK_300421_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-06 12:54:00, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 26 kwietnia 2021
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym
niż 0,5 MPa. Inwestycja zlokalizowana w
miejscowościach: Myśliszewice, Klwatka,
Kiedrzyn, Małeczyn

BGK_260421_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-06 12:49:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 13 kwietnia 2021
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa
elektroenergetycznej sieci kablowej średniego
napięcia 15kV wraz z kanalizacją
światłowodową, złączy kablowych SN oraz
słupowej stacji transformatorowej, zlokalizowanej
na działkach położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_200421_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-20 11:27:28, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 kwietnia 2021
r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia PE DN 63 zlokalizowanego na terenie
działek nr 724/1 i 672/2 w miejscowiości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_080421_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 14:15:37, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 30 marca 2021 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
Budowa odcinków sieci wodociągowej w
miejscowości Grzmucin, na działkach nr 676/18 i
677

BGK_300321_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-06 14:58:50, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 3 lutego 2021 r.
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie "Stacji
telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0084
wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią
zasilającą, usytuowanej na działce ewidencyjnej
nr 843, położonej ww obrębie Gózd, jednostka
ewid. Gózd, pow. radomski, woj. mazowieckie" jako
bezprzedmiotowe

ROSiMK_030221_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-05 09:18:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 15 stycznia 2021
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40 o
długości 480,0 m zlokalizowanego na działkach
nr. ewid.: 184/6, 188, 886/7 (obręb 0005) w
miejscowości Małęczyn. gm. Gózd

BGK_280121_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-28 13:38:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 15 stycznia 2021
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE DN 63 o
długości 238,0 m zlokalizowanego na działce nr
ewid. 730/4 w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd

BGK_150121_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-28 09:11:28, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 11 stycznia 2021
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym po nazwą: Budowa
wiaty stalowej na nieruchomości składającej
się z działek nr ew.: 170/7, 170/6, 171/5 w
miejscowości Gózd, gmina Gózd

BGK_210121_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-21 13:17:25, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 11 stycznia 2021
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: sieć
wodociągowa z przyłączami w drodze wewnętrznej
działka o nr. ewid. 757/5 w m. Klwatka
Królewska, gm. Gózd

BGK_110121_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-18 14:46:57, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku