Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > 2018 strona główna 

2018
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 18 grudnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Przebudowa napowietrznej linii SN
w miejscowości Kuczki-Kolonia

BGK_140118_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 16:41:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 18 grudnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą:
Przebudowa napowietrznej linii SN w miejscowości
Gózd

BGK_140118_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 16:36:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 17 grudnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn.: Budowa sieci energetycznej średniego
napięcia (15 kV) w obrębie Klwatka

BGK_171218_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 13:50:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
pod nazwą: Budowa sieci energetycznej średniego
napięcia (15 kV) w obrębie Kuczki Kolonia, gm.
Gózd

BGK_281218_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-09 14:15:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 grudnia
2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie
fermy drobiu w Kłonowie na działkach ew. o nr.
137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROŚiMK_201218_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 14:12:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie zatwierdzenia
"Projektu robót geologicznych sporządzonego w
celu określenia warunków hydrogeologicznych w
związku z realizacją inwestycji pn.: "Budowa
drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom
Południe (z węzłem) - Puławy (węzeł
"Bronowice" na obwodnicy Puław)".
 MWM_181218_obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 10:30:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie postanowienia uzgadniającego warunki
realizacji przedsięwzięcia polegającego na
budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce o nr.
ew. 141/1, obręb Kłonów, gm. Gózd

ROŚiMK_281118_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-28 13:00:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: "Budowa
obiektu infrastruktury technicznej WA-0085
obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej z
wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na
fundamencie płytowym), montaż anten radiolinii
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżę,
wykonanie ogrodzenia (branża konstrukcyjna) i
budowa wewnętrznej linii zasilającej (branża
elektryczna) położonej w miejscowości Grzmucin,
gm. Gózd na działce o nr. ew. 266"

BGK_211118_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 14:01:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: "Budowa
obiektu infrastruktury technicznej WA-0084
obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej z
wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na
fundamencie płytowym), montaż anten radiolinii
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżę,
wykonanie ogrodzenia (branża konstrukcyjna) i
budowa wewnętrznej linii zasilającej (branża
elektryczna) położonej w miejscowości Gózd,
gm. Gózd na części działki o nr. ew. 843"

BGK_211118_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 13:58:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 859 położonej w
miejscowości Kuczki-Kolonia, gm. Gózd
polegającej na budowie linii kablowej nn.

BGK_211118_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 13:51:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 15
listopada 2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy ustalającej środowiskowe
uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego
na: "Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce
ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROSiMK_201118_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 15:15:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 15
listopada 2018 r. o przystąpieniu do opracowania
projektu aktualizacji "Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Gózd na lata 2018-2021 z
perspektywą do roku 2025"

ROŚiMK_201118_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 15:11:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gózd na lata 2018-2021 z perspektywą
do roku 2025".
 ROSiMK_301018_obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 11:13:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w
sprawie: Ustalenia warunków zabudowy celu
publicznego dla inwestycji zlokalizowaniej na
działkach nr 248/5, 248/6, 193, 39 położonych w
miejscowości Niemianowice, gmina Gózd..
 BGK_291018_zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 08:15:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu likalizacji inwestycji celu
publicznego pn.:"Budowa napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy
Niemianowskie na działkach o nr ew.: 2260/3,
2260/4, 2263/2, 2260/1, 2320/1, 2320/4 (obręb
Gózd) i 261/1 (obręb Piskornica) gm. Gózd".
 BGK_241018_decyzja_celu_publicznego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 08:10:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.:"Budowa napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego w miejscowości Klwatka na
działkach o nr ew.: 207/2, 197, 381, 435, 479 gm.
Gózdi
 BGK_221018_decyzja_celu_publicznego_Klwatka.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 08:06:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.:"Budowa napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego w miejscowości Gózd na
działkach o nr ew.: 126, 127/1, 127/2, 139, 146,
147, 148/1 gm. Gózd"
 BGK_221018_decyzja_celu_publicznego_Gozd.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 08:03:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej sieci P4 "RAD3317C" wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działce 551/4
położonej w miejscowości Klwatka Królewska,
gmina Gózd.
 UG_251018_obwieszczenie.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-25 10:57:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 17 października
2018 r. o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
budynku produkcyjnego z częścią
biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą
techniczną, montaż stolarki okiennej z gotowych
profili aluminiowych i PCV na działkach o nr. ew.
329, 330 obręb Gózd, gm. Gózd, powiat radomski"

ROŚiMK_191018_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-19 13:15:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie sieci energetycznej
średniego napięcia (15 kV) w miejscowości Gózd

BGK_191018_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-19 12:36:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w m.
Kuczki-Kolonia, gm. Gózd polegającej na budowie
sieci energetycznej średniego napięcia (15kV)

BGK_111018_zawiadomienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-11 14:24:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 279/2 położonej w
m. Kuczki-Kolonia, gm. Gózd polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 26838
WRA_GOZD_KUCZKIKOL wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną

BGK_111018_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-11 14:21:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 209, 210, 1366
położonych w m. Gózd, gm. Gózd polegającej na
rozbudowie oświetlenia ulicznego

BGK_111018_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-11 14:17:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Terminarz pierwszych spotkań i szkoleń
obwodowych komisji wyborczych w gminie Gózd w
wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

UG_051018_Terminarz_szkolen.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-05 14:01:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 września
2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa sieci energetycznej
średniego napięcia (15 KV) w miejscowości
Karszówka

BGK_280918_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-05 08:20:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN
w m. Kłonówek-Kolonia

BGK_280918_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 13:16:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 27 sierpnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa sieci
elektroenergetycznej średniego i niskiego
napięcia w m. Małęczyn

BGK_280918_decyzja3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 13:14:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 20 sierpnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w m.
Lipiny

BGK_280918_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 13:11:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 16 sierpnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia w
Małęczynie na działce o nr. ewid. 863/4 gm.
Gózd

BGK_280918_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 13:09:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wycofaniu przez Inwestora wniosku
o wydanie decyzjii o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa
budynku produkcyjnego z częścią
biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą
techniczną, montaż stolarki okiennej z gotowych
profili aluminiowych i PCV na działkach o nr.
ewid. 329, 330, obręb Gózd, gm. Gózd, powiat
radomski"

ROŚiMK_270918_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 14:52:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 sierpnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego - ul.
Szkolna w m. Gózd na działkach o nr. ewid.
551/1, 551/4 gm. Gózd

BGK_270918_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 14:47:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 20 sierpnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa napowietrznej linii
oświetlenia ul. Północnej w m. Gózd na
działkach o nr.ewid. 64/1, 65/1, 65/3, 67, 68/10,
68/6, 68/5, 68/4, 68/9, 68/2, 145/1, 306, 94, 95,
97/5, 97/6, 97/4, 109/1, 382/1 gm. Gózd

BGK_270918_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 14:41:36 Informację zaktualizowano 2018-09-27 14:44:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
września 2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy ustalającej środowiskowe
uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego
na "Rozbudowa fermy drobiu w Kłonowie na
działkach ew. o nr. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie"

ROŚiMK_260918_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 11:55:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
sierpnia 2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowa budynku produkcyjnego z częścią
biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą
techniczną, montaż stolarki okiennej z gotowych
profili aluminiowych i PCV na działkach o nr. ew.
329, 330, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie"

ROŚiMK_280818_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-28 12:18:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 21
sierpnia 2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy ustalającej środowiskowe
uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego
na "Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce
ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROŚiMK_210818_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-21 14:58:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. o przyjęciu
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu
zaktualizowanego Planu zagospodarowania
przestrzennego woj. mazowieckiego oraz Planu
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru
funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

MWM_010818_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-10 14:21:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 207/2, 197, 381,
435, 479 położonych w m. Klwatka, gm. Gózd
polegającej na budowie napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego

BGK_060818_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-06 15:26:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 126, 127/1, 127/2,
139, 146, 147, 148/1 położonych w m. Gózd, gm.
Gózd polegającej na budowie napowietrznej linii
oświetlenia ulicznegod

BGK_060818_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-06 15:23:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu w sprawie wydania decyzji
uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy
Gózd z dnia 16.05.2018 r. znak: BGK.6733.2018,
odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa
obiektu infrastruktury technicznej WA-0084,
obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej z
wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży
i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie
ogrodzenia i budowa wewnętrznej linii
zasilającej położonej w m. Gózd na działce o
nr. ew. 843 oraz przekazującej sprawę do
ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej
instancji tj. Wójtowi Gminy Gózd

SKO_300718_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 10:01:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu o wydaniu decyzji
uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy
Gózd z dnia 16.05.2018 r. znak: BGK.1464.2018,
odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa
obiektu infrastruktury technicznej WA-0085,
obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej z
wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży
i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie
ogrodzenia i budowa wewnętrznej linii
zasilającej położonej w m. Grzmucin, gm. Gózd
na działce o nr. ew. 266 oraz przekazującej
sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi
pierwszej instancji tj. Wójtowi Gminy Gózd

SKO_300718_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 09:52:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 685/3, 751
położonej w m. Małęczyn, gm. Gózd
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
średniego i niskiego napięcia

BGK_260718_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 09:58:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie budynku produkcyjnego z częścią
biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą
techniczną - montaż stolarki okiennej z gotowych
profili aluminiowych i PCV na działkach o nr. ew.
329, 330 obręb Gózd, gm. Gózd, powiat radomski

ROŚiMK_160718_Zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-18 15:03:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach: nr 2260/3, 2260/4,
2263/2, 2260/1, 2320/1, 2320/4 położonych w m.
Gózd, nr 261/4, 262 położonych w m. Piskornica,
gm Gózd polegającej na budowie napowietrznej
linii oświetlenia ulicznego

BGK_180718_zawiadomienie 17.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-18 14:53:03 Informację zaktualizowano 2018-07-18 14:55:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w m. Lipiny, gm. Gózd polegającej
na budowie napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego

BGK_180718_zawiadomienie 16.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-18 14:38:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 146, 147, 148/1
położonych w m. Gózd, gm. Gózd polegającej na
budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego

BGK_180718_zawiadomienie 15.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-18 14:31:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla inwestycji celu publicznego dla
inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 378/2,
435, 207/2, 478, 480/1, 480/2, 481/8, 481/9
położonych w m. Klwatka, gm. Gózd polegającej
na budowie napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego

BGK_120718_zawiadomienie 14.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 15:03:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 551/1, 551/4
położonych w m. Gózd, gm. Gózd polegającej na
budowie kablowego oświetlenia ulicznego m. Gózd,
ul. Szkolna

BGK_120718_zawiadomienie 13.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 14:53:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
adminstracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 210 położonej w m.
Gózd, gm. Gózd polegającej na budowie kablowego
oświetlenia ulicznego m. Gózd, ul. Kościelna

BGK_120718_zawiadomienie 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 14:49:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego Gózd, ul. Północna

BGK_120718_zawiadomienie11.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 14:44:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym zamierzonej przez
pana Mrcina Wilkowskiego pod nazwą: Rozbudowa
istniejącego wodociągu położonego w
miejscowości Klwatka, gm. Gózd na działce nr
ew. 757/5

BGK_120718_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 11:52:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na dzialce nr 863/4 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd polegającej
na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia

BGK_100718_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 15:22:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
sieci energetycznej średniego napięcia (15kV)

BGK_030718_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-03 13:59:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy ustalającej środowiskowe
uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego
na: "Rozbudowa fermy drobiu w Kłonowie na
działkach o nr. ewid. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski"

ROŚiMK_020718_postanowienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 10:40:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 160/2, 245, 562,
556, 971, 555, 554 położonych w miejscowości
Kuczki-Kolonia, gm. Gózd oraz na działkach nr
77, 203 położonych w miejscowości Niemianowice
polegającej na budowie linii kablowej SN, nn,
budowa bramki odłącznikowej oraz stacji
transformatorowej 15/0,4 kV

BGK_250618_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-25 13:32:31 Informację zaktualizowano 2018-06-25 13:34:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-25 13:26:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o odmowie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pod
nazwą: Budowa obiektu infrastruktury technicznej
WA-0085 obejmującej: budowę wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie
bezpośrednie na fundamencie płytowym), montaż
anten radiolinii na wieży i urządzeń
technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia i
budowa wewnętrznej linii zasilającej,
położonej w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd,
na działce o nr ew. 266
 BGK_170518_decyzja5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-17 14:44:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o odmowie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pod
nazwą: Budowa obiektu infrastruktury technicznej
WA-0084 obejmującej: budowę wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie
bezpośrednie na fundamencie płytowym), montaż
anten radiolinii na wieży i urządzeń
technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia i
budowa wewnętrznej linii zasilającej,
położonej w miejscowości Gózd, gm. Gózd, na
działce o nr ew. 843
 BGK_170518_decyzja4pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-17 14:41:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 24 kwietnia 2018
r. o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie stacji bazowej RAD 4401 A
telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) na
działkach nr 317/1 i nr 318/1 położonych w
miejscowości Gózd, gmina Gózd
 BGK_300418_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 09:45:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 266 położonej w
miejscowości Grzmucin, gmina Gózd polegającej
na budowie obiektu infrastruktury technicznej
WA-0085
 BGK_120418_zawiadomienie2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-12 08:45:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 843 położonej w
miejscowości Gózd, gmina Gózd polegającej na
budowie obiektu infrastruktury technicznej WA-0084
 BGK_120418_zawiadomienie1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-12 08:41:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
pod nazwą: Budowa stacji transformatorowej wraz z
linią SN i nn w miejscowości Drożanki, gm.
Gózd, na działe o nr. ewid. 455
 BGK_100418_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 14:40:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia warunków zabudowy celu publicznego dla
inwestycji zlokalizowanej na działce nr 757/5
położonej w miejscowości Klwatka, gm. Gózd
polegającej na rozbudowie istniejącego
wodociągu
 BGK_050418_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 13:41:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o wyznaczeniu
nowego terminu załatwienia sprawy ustalającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na: Rozbudowie fermy drobiu w
Kłonowie na działkach ew. o nr. 137, 170, 171
obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski,
woj. mazowieckie
 ROŚiMK_290318_postanowienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 13:18:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 21 marca 2018 r.
o odmowie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy
drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr 141/1,
obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski,
woj. mazowieckie
 ROŚiMK_210318_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 14:50:27 Informację zaktualizowano 2018-03-21 14:51:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o odmowie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o
nr 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie
 ROŚiMK_210318_obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 14:46:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 317/1 i 318/1
(dojazd do inwestycji) położonych w
miejscowości Gózd, gm. Gózd polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4
(PLAY) RAD 4401A wraz z infrastrukturą
techniczną
 BGK_060318_zawiadomienie2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 15:39:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 455 położonej w
miejscowości Drożanki, gm. Gózd polegającej na
budowie stacji transformatorowej wraz z linią SN
 BGK_060318_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:54:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o wyznaczeniu
siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w
zakresie zebranego materiału dowodowego w sprawie
wniosku Inwestora Krzyżanowski Partners Sp. z
o.o., ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o
nr 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie
 ROŚiMK_020318_postanowienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 14:30:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o udzielniu zezwolenia
Firmie WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy
Gózd
 ROŚiMK_210218_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 14:56:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie stacji tankowania paliw płynnych i gazu
propan-butan z budynkiem obsługi oraz
trzystanowiskową bezdotykową myjnią samochodów
na terenie działki o nr. ew. 3 w miejscowości
Klwatka, gm. Gózd, powiat radomski
 ROŚiMK_190118_obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 09:14:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o zmianie decyzji znak:
ROŚiMK.6220.10.2016,2017 z dnia 18.01.2017 r. o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji
tankowania paliw płynnych i gazu propan-butan z
budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową
bezdotykową myjnią samochodów na terenie
działki o nr. ew. 3 w miejscowości Klwatka, gm.
Gózd, powiat radomski
 ROŚiMK_190118_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 09:11:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd w sprawie zezwolenia na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy
Gózd dla Firmy TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul.
Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
 ROŚiMK_220118_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-22 11:24:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: "Przebudowa drogi
gminnej Nr 350105W Kuczki Kolonia - Gózd -
Karszówka wraz z przebudową skrzyżowania z
drogą gminną (ul. Szkolną)
 BGK_170118_obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 15:18:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o odmowie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pod nazwą: Budowa masztu
telekomunikacyjnego dla stacji bazowej położonej
w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd na działce o
nr. ewidencyjnym 301
 BGK_090118_decyzja_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 15:09:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o odmowie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pod nazwą: Budowa masztu
telekomunikacyjnego dla stacji bazowej położonej
w m. Gózd, gm. Gózd, na działce o numerze
ewidencyjnym 840
 BGK_090118_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 09:21:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
polegającej na: Budowa linii kablowej SN 15 kV,
stacji transformatorowej słupowej 15 kV/0,4 kV,
słupa odłącznikowego SN 15 kV w miejscowości
Gózd, gm. Gózd na działkach o nr.ewid. 316,
318/1 (obręb nr 9 Gózd) - zamierzonej przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110
Skarżysko-Kamienna za pośrednictwem
pełnomocnika Jana Ryniewicza reprezentującego
firmę EL-DJ Projekty Energetyczne Jan Ryniewicz,
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 117/19, 25-432
Kielce

BGK_080117_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-08 12:58:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o odmowie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 "RAD3317C" wraz z
infrastrukturą techniczną położonej w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd na
działce o nr. ewidencyjnym 551/4

BGK_050118_Decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 14:38:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 4 stycznia
2018 r. o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu do
wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału
dowodowego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy
Gózd z dnia 18.01.2017 r., znak: ROŚiMK
6220.10.2016.2017 w pkt. 1 „Rozdział i
charakterystyka przedsięwzięcia z
uwzględnieniem: litera a) skali przedsięwzięcia
i wielkości zajmowanego terenu oraz ich
wzajemnych proporcji” o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie
stacji paliw płynnych i gazu propan- butan z
budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową,
bezdotykową myjnią samochodów na terenie
działki o nr. ew. 3 w m. Klwatka, gm. Gózd”

ROŚiMK_040118_Postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 09:51:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 stycznia
2018 r. o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do przeprowadzenia oceny
(sporządzenia raportu) oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko polegającego na
zmianie decyzji Wójta Gminy Gózd z dnia
18.01.2017 r., znak: ROŚiMK 6220.10.2016.2017 w
pkt. 1 „Rozdział i charakterystyka
przedsięwzięcia z uwzględnieniem: litera a)
skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego
terenu oraz ich wzajemnych proporcji” o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie stacji paliw płynnych i gazu propan-
butan z budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową,
bezdotykową myjnią samochodów na terenie
działki o nr. ew. 3 w m. Klwatka, gm. Gózd”

ROŚiMK_030118_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 15:25:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku