Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > 2024 strona główna 

2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 9 lipca
2024 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa stacji transformatorowej
słupowej 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej SN
15 kV oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Niemianowice (obręb 0015
Niemianowice), gm. Gózd
 RBiI_120724_obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-07-12 13:55:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 11 lipca 2024 r. o wszczęciu postępowania i
wystąpieniu do organów współdziałających w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i
modernizacji oczyszczalni ścieków w Klwatce
Królewskiej w gm. Gózd, pow. radomski, woj.
mazowieckie na działce ewid. 481/6, obręb
Klwatka
 ROSiMK_110724_obwieszczenie_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-07-11 15:11:34, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 19 czerwca
2024 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Grzmucin (obręb
0007 Grzmucin) na działkach nr ewid. 1439/1,
166/7, 166/8, 133 na terenie gminy Gózd
 RBiI_240624_obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-06-24 09:21:24, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 4 czerwca
2024 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budowa garażu w
miejscowości Klwatka Królewska (obręb 0012
Klwatka)) na działce nr 405 na terenie gminy
Gózd
 RBiI_040624_obwieszczenie2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-06-04 14:22:47, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 czerwca
2024 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia: Budwa: sieci
elektroenergetycznej 15 kV i nn, złącz kablowych
nn, sieci transformatorowej słupowej, bramki
rozłącznikowej w miejscowości Klwatka
Królewska (obręb 0012 Klwatka) na działakch nr:
481/9, 481/6, 481/10, 500, 483/1, 483/2, 483/3 na
terenie gminy Gózd
 RBiI_040624_obwieszczenie1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-06-04 14:20:35, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 24 kwietnia 2024 r. o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Kłonówek-Kolonia, Kłonów,Kuczki-Wieś, w
obrębach 0017 Kłonówek-Kolonia, 0018 Kłonów,
0014 Kuczki w gminie Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie

ROSiMK_240424_obwieszczenie_zawiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-24 14:28:46, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 19 lutego
2024 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia zlokalizowanej na działce nr 471/1 w
miejscowości Małęczyn, obręb 0005 Małęczyn,
gm. Gózd

RBiI_270224_obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-27 09:19:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 23
stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN
40 w miejscowości Małęczyn na działkach nr
287/1, 295/6 na terenie gminy Gózd

RBiI_020224_obwieszczenie22.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-02 14:38:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 22
stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN
40 w miejscowości Małęczyn na działkach nr
751, 761/5, 817/5 na terenie gminy Gózd

RBiI_020224_obwieszczenie21.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-02 14:36:01, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 22
stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w
miejscowościach Gózd i Karszówka na terenie
gminy Gózd

RBiI_020224_obwieszczenie20.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-02 14:32:45, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 22
stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania
administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia: Budowa lelekomunikacyjnego
obiektu budowlanego wraz z instalacją
radiokomunikacyjną zlokalizowanego na działce nr
348/1 w miejscowości Kłonówek-Kolonia, gm.
Gózd

RBiI_020224_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-02 11:02:50, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku