Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > 2019 strona główna 

2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 r.
o prowadzeniu postępowania administracyjnego o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie
przedsięwzięcia realizowanego polegającej na
zwiększeniu operacji lotniczych w ramach
działalności Portu Lotniczego w Radomiu oraz...

RDOŚ_231219_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-02 12:42:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu z dnia 17 grudnia 2019 r.
o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych
uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie fermy drobiu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości
Kłonów na działkach o nr. ew. 137, 170, 171

SKO_171219_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-02 12:35:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu o wydaniu decyzji w
sprawie środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy
drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Kłonów na działce o nr. ew. 141/1

SKO_211119_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 15:17:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Gózd z
dnia 12 listopada 2019 r. o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej 3528W Kiedrzyn - Radom

ROSiMK_141119_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 09:26:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
października 2019 r. o odmowie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie
fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr.
137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_241019_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 15:17:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu z dnia 7 października
2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci
P4 "RAD3317C" wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce nr 551/4 położonej w
miejscowości Klwatka Królewska, gmina Gózd

SKO_071019_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-22 14:38:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu z dnia 3 października
2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa obiektu
infrastruktury technicznej WA-0085 obejmującej
budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem,
montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń
technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia i
budowa wewnętrznej linii zasilającej,
położonej w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd na
działce o nr. ewid. 266

SKO_031019_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-22 14:34:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu o wydaniu decyzji
uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy
Gózd z dnia 01.07.2019 r. znak: BGK.6733.4.2018
ustalającą lokalizację inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
obiektu infrastruktury technicznej WA-0084
obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej z
wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży
i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie
ogrodzenia i budowa wewnętrznej linii
zasilającej, położonej w miejscowości Gózd,
na działce o nr. ew. 843

SKO_260919_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-26 08:51:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 20
września 2019 r. o odmowie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowa fermy
drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr. 141/1,
obręb Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski"

ROSiMK_200919_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 14:34:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu
postępowania w srawie udzielenia Fermie Kłonów
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
podziemnych z utworów kredowych za pomocą
ujęcia składającego się ze studni głębinowej
zlokalizowanej na działce nr 137, obręb
Kłonów, gm. Gózd

DRZGW_190319_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 14:59:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku