bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Obwieszczenia strona główna 

2018
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 18 grudnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Przebudowa napowietrznej linii SN
w miejscowości Kuczki-Kolonia

BGK_140118_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 16:41:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 18 grudnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą:
Przebudowa napowietrznej linii SN w miejscowości
Gózd

BGK_140118_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 16:36:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 17 grudnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn.: Budowa sieci energetycznej średniego
napięcia (15 kV) w obrębie Klwatka

BGK_171218_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 13:50:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
pod nazwą: Budowa sieci energetycznej średniego
napięcia (15 kV) w obrębie Kuczki Kolonia, gm.
Gózd

BGK_281218_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-09 14:15:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 grudnia
2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie
fermy drobiu w Kłonowie na działkach ew. o nr.
137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROŚiMK_201218_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 14:12:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie zatwierdzenia
"Projektu robót geologicznych sporządzonego w
celu określenia warunków hydrogeologicznych w
związku z realizacją inwestycji pn.: "Budowa
drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom
Południe (z węzłem) - Puławy (węzeł
"Bronowice" na obwodnicy Puław)".
 MWM_181218_obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 10:30:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie postanowienia uzgadniającego warunki
realizacji przedsięwzięcia polegającego na
budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce o nr.
ew. 141/1, obręb Kłonów, gm. Gózd

ROŚiMK_281118_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-28 13:00:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: "Budowa
obiektu infrastruktury technicznej WA-0085
obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej z
wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na
fundamencie płytowym), montaż anten radiolinii
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżę,
wykonanie ogrodzenia (branża konstrukcyjna) i
budowa wewnętrznej linii zasilającej (branża
elektryczna) położonej w miejscowości Grzmucin,
gm. Gózd na działce o nr. ew. 266"

BGK_211118_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 14:01:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: "Budowa
obiektu infrastruktury technicznej WA-0084
obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej z
wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na
fundamencie płytowym), montaż anten radiolinii
na wieży i urządzeń technicznych pod wieżę,
wykonanie ogrodzenia (branża konstrukcyjna) i
budowa wewnętrznej linii zasilającej (branża
elektryczna) położonej w miejscowości Gózd,
gm. Gózd na części działki o nr. ew. 843"

BGK_211118_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 13:58:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 859 położonej w
miejscowości Kuczki-Kolonia, gm. Gózd
polegającej na budowie linii kablowej nn.

BGK_211118_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 13:51:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 15
listopada 2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy ustalającej środowiskowe
uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego
na: "Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce
ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROSiMK_201118_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 15:15:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 15
listopada 2018 r. o przystąpieniu do opracowania
projektu aktualizacji "Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Gózd na lata 2018-2021 z
perspektywą do roku 2025"

ROŚiMK_201118_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 15:11:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gózd na lata 2018-2021 z perspektywą
do roku 2025".
 ROSiMK_301018_obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 11:13:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w
sprawie: Ustalenia warunków zabudowy celu
publicznego dla inwestycji zlokalizowaniej na
działkach nr 248/5, 248/6, 193, 39 położonych w
miejscowości Niemianowice, gmina Gózd..
 BGK_291018_zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 08:15:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu likalizacji inwestycji celu
publicznego pn.:"Budowa napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy
Niemianowskie na działkach o nr ew.: 2260/3,
2260/4, 2263/2, 2260/1, 2320/1, 2320/4 (obręb
Gózd) i 261/1 (obręb Piskornica) gm. Gózd".
 BGK_241018_decyzja_celu_publicznego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 08:10:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.:"Budowa napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego w miejscowości Klwatka na
działkach o nr ew.: 207/2, 197, 381, 435, 479 gm.
Gózdi
 BGK_221018_decyzja_celu_publicznego_Klwatka.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 08:06:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.:"Budowa napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego w miejscowości Gózd na
działkach o nr ew.: 126, 127/1, 127/2, 139, 146,
147, 148/1 gm. Gózd"
 BGK_221018_decyzja_celu_publicznego_Gozd.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 08:03:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej sieci P4 "RAD3317C" wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działce 551/4
położonej w miejscowości Klwatka Królewska,
gmina Gózd.
 UG_251018_obwieszczenie.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-25 10:57:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 17 października
2018 r. o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
budynku produkcyjnego z częścią
biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą
techniczną, montaż stolarki okiennej z gotowych
profili aluminiowych i PCV na działkach o nr. ew.
329, 330 obręb Gózd, gm. Gózd, powiat radomski"

ROŚiMK_191018_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-19 13:15:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie sieci energetycznej
średniego napięcia (15 kV) w miejscowości Gózd

BGK_191018_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-19 12:36:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w m.
Kuczki-Kolonia, gm. Gózd polegającej na budowie
sieci energetycznej średniego napięcia (15kV)

BGK_111018_zawiadomienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-11 14:24:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 279/2 położonej w
m. Kuczki-Kolonia, gm. Gózd polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 26838
WRA_GOZD_KUCZKIKOL wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną

BGK_111018_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-11 14:21:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 209, 210, 1366
położonych w m. Gózd, gm. Gózd polegającej na
rozbudowie oświetlenia ulicznego

BGK_111018_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-11 14:17:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Terminarz pierwszych spotkań i szkoleń
obwodowych komisji wyborczych w gminie Gózd w
wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

UG_051018_Terminarz_szkolen.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-05 14:01:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 września
2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa sieci energetycznej
średniego napięcia (15 KV) w miejscowości
Karszówka

BGK_280918_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-05 08:20:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN
w m. Kłonówek-Kolonia

BGK_280918_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 13:16:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 27 sierpnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa sieci
elektroenergetycznej średniego i niskiego
napięcia w m. Małęczyn

BGK_280918_decyzja3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 13:14:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 20 sierpnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w m.
Lipiny

BGK_280918_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 13:11:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 16 sierpnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia w
Małęczynie na działce o nr. ewid. 863/4 gm.
Gózd

BGK_280918_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 13:09:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wycofaniu przez Inwestora wniosku
o wydanie decyzjii o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa
budynku produkcyjnego z częścią
biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą
techniczną, montaż stolarki okiennej z gotowych
profili aluminiowych i PCV na działkach o nr.
ewid. 329, 330, obręb Gózd, gm. Gózd, powiat
radomski"

ROŚiMK_270918_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 14:52:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 28 sierpnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego - ul.
Szkolna w m. Gózd na działkach o nr. ewid.
551/1, 551/4 gm. Gózd

BGK_270918_decyzja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 14:47:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 20 sierpnia 2018
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa napowietrznej linii
oświetlenia ul. Północnej w m. Gózd na
działkach o nr.ewid. 64/1, 65/1, 65/3, 67, 68/10,
68/6, 68/5, 68/4, 68/9, 68/2, 145/1, 306, 94, 95,
97/5, 97/6, 97/4, 109/1, 382/1 gm. Gózd

BGK_270918_decyzja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 14:41:36 Informację zaktualizowano 2018-09-27 14:44:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
września 2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy ustalającej środowiskowe
uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego
na "Rozbudowa fermy drobiu w Kłonowie na
działkach ew. o nr. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie"

ROŚiMK_260918_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 11:55:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 24
sierpnia 2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowa budynku produkcyjnego z częścią
biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą
techniczną, montaż stolarki okiennej z gotowych
profili aluminiowych i PCV na działkach o nr. ew.
329, 330, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie"

ROŚiMK_280818_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-28 12:18:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 21
sierpnia 2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy ustalającej środowiskowe
uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego
na "Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce
ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROŚiMK_210818_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-21 14:58:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. o przyjęciu
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu
zaktualizowanego Planu zagospodarowania
przestrzennego woj. mazowieckiego oraz Planu
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru
funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

MWM_010818_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-10 14:21:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 207/2, 197, 381,
435, 479 położonych w m. Klwatka, gm. Gózd
polegającej na budowie napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego

BGK_060818_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-06 15:26:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 126, 127/1, 127/2,
139, 146, 147, 148/1 położonych w m. Gózd, gm.
Gózd polegającej na budowie napowietrznej linii
oświetlenia ulicznegod

BGK_060818_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-06 15:23:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu w sprawie wydania decyzji
uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy
Gózd z dnia 16.05.2018 r. znak: BGK.6733.2018,
odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa
obiektu infrastruktury technicznej WA-0084,
obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej z
wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży
i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie
ogrodzenia i budowa wewnętrznej linii
zasilającej położonej w m. Gózd na działce o
nr. ew. 843 oraz przekazującej sprawę do
ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej
instancji tj. Wójtowi Gminy Gózd

SKO_300718_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 10:01:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu o wydaniu decyzji
uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy
Gózd z dnia 16.05.2018 r. znak: BGK.1464.2018,
odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa
obiektu infrastruktury technicznej WA-0085,
obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej z
wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży
i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie
ogrodzenia i budowa wewnętrznej linii
zasilającej położonej w m. Grzmucin, gm. Gózd
na działce o nr. ew. 266 oraz przekazującej
sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi
pierwszej instancji tj. Wójtowi Gminy Gózd

SKO_300718_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 09:52:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 685/3, 751
położonej w m. Małęczyn, gm. Gózd
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
średniego i niskiego napięcia

BGK_260718_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 09:58:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie budynku produkcyjnego z częścią
biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą
techniczną - montaż stolarki okiennej z gotowych
profili aluminiowych i PCV na działkach o nr. ew.
329, 330 obręb Gózd, gm. Gózd, powiat radomski

ROŚiMK_160718_Zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-18 15:03:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach: nr 2260/3, 2260/4,
2263/2, 2260/1, 2320/1, 2320/4 położonych w m.
Gózd, nr 261/4, 262 położonych w m. Piskornica,
gm Gózd polegającej na budowie napowietrznej
linii oświetlenia ulicznego

BGK_180718_zawiadomienie 17.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-18 14:53:03 Informację zaktualizowano 2018-07-18 14:55:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w m. Lipiny, gm. Gózd polegającej
na budowie napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego

BGK_180718_zawiadomienie 16.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-18 14:38:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 146, 147, 148/1
położonych w m. Gózd, gm. Gózd polegającej na
budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego

BGK_180718_zawiadomienie 15.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-18 14:31:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla inwestycji celu publicznego dla
inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 378/2,
435, 207/2, 478, 480/1, 480/2, 481/8, 481/9
położonych w m. Klwatka, gm. Gózd polegającej
na budowie napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego

BGK_120718_zawiadomienie 14.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 15:03:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 551/1, 551/4
położonych w m. Gózd, gm. Gózd polegającej na
budowie kablowego oświetlenia ulicznego m. Gózd,
ul. Szkolna

BGK_120718_zawiadomienie 13.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 14:53:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
adminstracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 210 położonej w m.
Gózd, gm. Gózd polegającej na budowie kablowego
oświetlenia ulicznego m. Gózd, ul. Kościelna

BGK_120718_zawiadomienie 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 14:49:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego Gózd, ul. Północna

BGK_120718_zawiadomienie11.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 14:44:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym zamierzonej przez
pana Mrcina Wilkowskiego pod nazwą: Rozbudowa
istniejącego wodociągu położonego w
miejscowości Klwatka, gm. Gózd na działce nr
ew. 757/5

BGK_120718_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 11:52:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na dzialce nr 863/4 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd polegającej
na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia

BGK_100718_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 15:22:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
sieci energetycznej średniego napięcia (15kV)

BGK_030718_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-03 13:59:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy ustalającej środowiskowe
uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego
na: "Rozbudowa fermy drobiu w Kłonowie na
działkach o nr. ewid. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski"

ROŚiMK_020718_postanowienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 10:40:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 160/2, 245, 562,
556, 971, 555, 554 położonych w miejscowości
Kuczki-Kolonia, gm. Gózd oraz na działkach nr
77, 203 położonych w miejscowości Niemianowice
polegającej na budowie linii kablowej SN, nn,
budowa bramki odłącznikowej oraz stacji
transformatorowej 15/0,4 kV

BGK_250618_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-25 13:32:31 Informację zaktualizowano 2018-06-25 13:34:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-25 13:26:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o odmowie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pod
nazwą: Budowa obiektu infrastruktury technicznej
WA-0085 obejmującej: budowę wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie
bezpośrednie na fundamencie płytowym), montaż
anten radiolinii na wieży i urządzeń
technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia i
budowa wewnętrznej linii zasilającej,
położonej w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd,
na działce o nr ew. 266
 BGK_170518_decyzja5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-17 14:44:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja o odmowie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pod
nazwą: Budowa obiektu infrastruktury technicznej
WA-0084 obejmującej: budowę wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie
bezpośrednie na fundamencie płytowym), montaż
anten radiolinii na wieży i urządzeń
technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia i
budowa wewnętrznej linii zasilającej,
położonej w miejscowości Gózd, gm. Gózd, na
działce o nr ew. 843
 BGK_170518_decyzja4pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-17 14:41:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 24 kwietnia 2018
r. o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie stacji bazowej RAD 4401 A
telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) na
działkach nr 317/1 i nr 318/1 położonych w
miejscowości Gózd, gmina Gózd
 BGK_300418_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 09:45:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 266 położonej w
miejscowości Grzmucin, gmina Gózd polegającej
na budowie obiektu infrastruktury technicznej
WA-0085
 BGK_120418_zawiadomienie2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-12 08:45:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 843 położonej w
miejscowości Gózd, gmina Gózd polegającej na
budowie obiektu infrastruktury technicznej WA-0084
 BGK_120418_zawiadomienie1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-12 08:41:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
pod nazwą: Budowa stacji transformatorowej wraz z
linią SN i nn w miejscowości Drożanki, gm.
Gózd, na działe o nr. ewid. 455
 BGK_100418_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 14:40:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia warunków zabudowy celu publicznego dla
inwestycji zlokalizowanej na działce nr 757/5
położonej w miejscowości Klwatka, gm. Gózd
polegającej na rozbudowie istniejącego
wodociągu
 BGK_050418_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 13:41:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o wyznaczeniu
nowego terminu załatwienia sprawy ustalającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na: Rozbudowie fermy drobiu w
Kłonowie na działkach ew. o nr. 137, 170, 171
obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski,
woj. mazowieckie
 ROŚiMK_290318_postanowienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 13:18:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 21 marca 2018 r.
o odmowie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy
drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr 141/1,
obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski,
woj. mazowieckie
 ROŚiMK_210318_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 14:50:27 Informację zaktualizowano 2018-03-21 14:51:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o odmowie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o
nr 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie
 ROŚiMK_210318_obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 14:46:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 317/1 i 318/1
(dojazd do inwestycji) położonych w
miejscowości Gózd, gm. Gózd polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4
(PLAY) RAD 4401A wraz z infrastrukturą
techniczną
 BGK_060318_zawiadomienie2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 15:39:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 455 położonej w
miejscowości Drożanki, gm. Gózd polegającej na
budowie stacji transformatorowej wraz z linią SN
 BGK_060318_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:54:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o wyznaczeniu
siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w
zakresie zebranego materiału dowodowego w sprawie
wniosku Inwestora Krzyżanowski Partners Sp. z
o.o., ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o
nr 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie
 ROŚiMK_020318_postanowienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 14:30:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o udzielniu zezwolenia
Firmie WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy
Gózd
 ROŚiMK_210218_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 14:56:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie stacji tankowania paliw płynnych i gazu
propan-butan z budynkiem obsługi oraz
trzystanowiskową bezdotykową myjnią samochodów
na terenie działki o nr. ew. 3 w miejscowości
Klwatka, gm. Gózd, powiat radomski
 ROŚiMK_190118_obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 09:14:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o zmianie decyzji znak:
ROŚiMK.6220.10.2016,2017 z dnia 18.01.2017 r. o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji
tankowania paliw płynnych i gazu propan-butan z
budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową
bezdotykową myjnią samochodów na terenie
działki o nr. ew. 3 w miejscowości Klwatka, gm.
Gózd, powiat radomski
 ROŚiMK_190118_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 09:11:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd w sprawie zezwolenia na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy
Gózd dla Firmy TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul.
Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
 ROŚiMK_220118_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-22 11:24:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: "Przebudowa drogi
gminnej Nr 350105W Kuczki Kolonia - Gózd -
Karszówka wraz z przebudową skrzyżowania z
drogą gminną (ul. Szkolną)
 BGK_170118_obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 15:18:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o odmowie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pod nazwą: Budowa masztu
telekomunikacyjnego dla stacji bazowej położonej
w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd na działce o
nr. ewidencyjnym 301
 BGK_090118_decyzja_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 15:09:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o odmowie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pod nazwą: Budowa masztu
telekomunikacyjnego dla stacji bazowej położonej
w m. Gózd, gm. Gózd, na działce o numerze
ewidencyjnym 840
 BGK_090118_decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 09:21:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
polegającej na: Budowa linii kablowej SN 15 kV,
stacji transformatorowej słupowej 15 kV/0,4 kV,
słupa odłącznikowego SN 15 kV w miejscowości
Gózd, gm. Gózd na działkach o nr.ewid. 316,
318/1 (obręb nr 9 Gózd) - zamierzonej przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110
Skarżysko-Kamienna za pośrednictwem
pełnomocnika Jana Ryniewicza reprezentującego
firmę EL-DJ Projekty Energetyczne Jan Ryniewicz,
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 117/19, 25-432
Kielce

BGK_080117_decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-08 12:58:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Decyzja Wójta Gminy Gózd o odmowie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 "RAD3317C" wraz z
infrastrukturą techniczną położonej w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd na
działce o nr. ewidencyjnym 551/4

BGK_050118_Decyzja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 14:38:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 4 stycznia
2018 r. o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu do
wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału
dowodowego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy
Gózd z dnia 18.01.2017 r., znak: ROŚiMK
6220.10.2016.2017 w pkt. 1 „Rozdział i
charakterystyka przedsięwzięcia z
uwzględnieniem: litera a) skali przedsięwzięcia
i wielkości zajmowanego terenu oraz ich
wzajemnych proporcji” o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie
stacji paliw płynnych i gazu propan- butan z
budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową,
bezdotykową myjnią samochodów na terenie
działki o nr. ew. 3 w m. Klwatka, gm. Gózd”

ROŚiMK_040118_Postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 09:51:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 stycznia
2018 r. o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do przeprowadzenia oceny
(sporządzenia raportu) oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko polegającego na
zmianie decyzji Wójta Gminy Gózd z dnia
18.01.2017 r., znak: ROŚiMK 6220.10.2016.2017 w
pkt. 1 „Rozdział i charakterystyka
przedsięwzięcia z uwzględnieniem: litera a)
skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego
terenu oraz ich wzajemnych proporcji” o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie stacji paliw płynnych i gazu propan-
butan z budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową,
bezdotykową myjnią samochodów na terenie
działki o nr. ew. 3 w m. Klwatka, gm. Gózd”

ROŚiMK_030118_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 15:25:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
 2024 .  2023 .  2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl