Józef Drab - Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Goździe

OM_2023_J_Drab.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-31 10:41:04.
Dorota Maria Rogala - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kuczkach-Kolonii

OM_2023_D_Rogala.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-31 10:42:11.
Bartłomiej Kucharski - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku-Kolonii

OM_2023_B_Kucharski_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-31 10:43:29.
Sławomir Marek Czyż - Dyrektor Zespołu Szkół
w Goździe

OM_2023_S_Czyz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-31 10:45:03.
Agnieszka Kwiecień - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Podgórze

OM_2023_A_Kwiecien_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-31 10:46:37.
Wojciech Nalberski - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Małęczynie

OM_2023_W_Nalberski_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-31 10:49:06.
Dorota Adamska - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Klwatce Królewskiej

OM_2023_D_Adamska_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-31 10:50:30.
Ewa Zaborska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Goździe

OM_2023_E_Zaborska.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-31 10:51:49 | Data modyfikacji: 2023-07-31 10:52:11.
Konrad Mąkosa - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goździe

OM_2023_K_Makosa_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-31 10:53:34.
Anna Marczykowska - inspektor w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe

OM_2023_A_Marczykowska_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-31 10:57:10.
Marzena Gut - pracownik socjalny GOPS w Goździe

OM_2023_M_Gut_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-31 11:00:01.
Elżbieta Siczek - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goździe

OM_2023_E_Siczek_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-07-31 11:04:52.

Zobacz:
 2023 .  2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2023-07-31 11:04:52
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska