Józef Drab - Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Goździe

OM_2021_J_Drab.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 09:14:20.
Dorota Maria Rogala - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kuczkach-Kolonii

OM_2021_D_Rogala.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 09:15:45.
Mariola Baran-Bębeńca - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku-Kolonii

OM_2021_M_Baran_Bebenca.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 09:16:55.
Sławomir Marek Czyż - Dyrektor Zespołu Szkół
w Goździe

OM_2021_S_Czyz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 09:18:14.
Agnieszka Kwiecień - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Podgórze

OM_2021_A_Kwiecien.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 09:19:39.
Jolanta Zieba - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Małęczynie

OM_2021_J_Zieba.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 09:20:58.
Dorota Adamska - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Klwatce Królewskiej

OM_2021_D_Adamska.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 09:22:21.
Ewa Zaborska - dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Goździe

OM_2021_E_Zaborska.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 09:23:49.
Konrad Mąkosa - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goździe

OM_2021_K_Makosa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 09:25:16.
Elżbieta Siczek - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goździe

OM_2021_E_Siczek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 09:26:45.
Bożena Skiba - starszy pracownik socjalny GOPS w
Goździe

OM_2021_B_Skiba.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 09:28:17.
Anna Marczykowska - inspektor w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe

OM_2021_A_Marczykowska.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-07-08 09:30:02.

Zobacz:
 2023 .  2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2021-07-08 09:30:02
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska