Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2024 strona główna 

2024
Ogłoszenie wyników przetargu ofertowego na
sprzedaż składnika rzeczowego majątku
ruchomego: pojazd - Autobus marki Autosan, rok
produkcji 1989
 ZEAS_110724_wyniki_przetargu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-07-11 15:28:19, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż
składnika rzeczowego majątku ruchomego: pojazd -
Autobus marki Autosan, rok produkcji 1989

ZEAS_240624_ogloszenie1

ZEAS_240624_zal_foto1

 
Data wprowadzenia informacji 2024-06-24 09:27:50, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu
współpracy gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2023 rok
 UG_170524_sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-05-17 14:22:34, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o wyborze oferty w konkursie na
realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2024 roku

UG_220224_wyniki_postepowania

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-06 09:12:11, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2024 roku

UG_290124_ogloszenie_konkurs_1.pdf

Zarzadzenie_Nr_8_2024_1 .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-29 16:00:54, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku