Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2019 strona główna 

2019
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w
sprawie rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2020 rok

UG_240919_zawiadomienie_konsultacje.pdf

UG_240919_projekt_programu_wspolpracy.pdf

UG_240919_formularz_opinii.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 15:41:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników na
kadencję 2020-2023

UG_290519_Ogloszenie.pdf

Karta_zgloszenia_kandydata_na lawnika.rtf

Oswiadczenie_kandydata_postepowanie_o_przestepstwo.docx

Oswiadczenie_kandydata_władza_rodzicielska.docx

LISTA_osob_zglaszajacych_kandydata.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 12:31:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu
współpracy Gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2018 r.

UG_270519_sprawozdanie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-27 10:05:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację
zadania publicznego w zakresie upowszechniania i
wspierania kultury fizycznej i sportu na 2019 r.

UG_010319_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 14:21:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze reprezentanta organizacji
pozarządowej do Komisji Konkursowej oceniającej
oferty w otwartym konkursie ofert na zadanie z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2019 roku

UG_290119_nabor_reprezentanta.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 14:49:51 Informację zaktualizowano 2019-02-05 12:34:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2019 roku

UG_290119_Ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 14:46:15 Informację zaktualizowano 2019-02-05 12:34:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku