Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2018 strona główna 

2018
Informacja o przeniesieniu decyzji Wójta Gminy
Gózd ustalającej środowiskowe warunki dla
realizacji przedsięwzięcia polegającego
na:"Budowie stacji tankowania paliw płynnych i
gazu propan-butan z budynkiem obsługi oraz
trzystanowiskową bezdotykową myjnią samochodów
na działce o nr ew. 3, położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd, powiat
radomski".
 ROSiMK_301018_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 11:09:35 Informację zaktualizowano 2018-10-30 11:10:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 5 marca 2018
r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie upowszechniania i
wspierania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
 UG_210318_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 11:00:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o realizacji kontroli zarządczej w
Urzędzie Gminy w Goździe i jednostkach
organizacyjnych za 2017 rok
 UG_050318_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-05 15:18:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta
Gminy Gózd za rok 2017
 UG_020318_oswiadczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 14:13:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2018 roku
 UG_160118_Ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-16 13:20:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze reprezentanta organizacji
pozarządowej do Komisji Konkursowej oceniającej
oferty w otwartym konkursie ofert na zadanie z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2018 r.

UG_080118_nabor_reprezentanta.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-08 16:49:41 Informację zaktualizowano 2018-01-08 16:57:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja dotycząca zbędnych i zużytych
składników rzeczowych majątku ruchomego -
Autopompa ELJOT AU 24/10, rok zakupu 2007, nr
fabryczny 035/2007. - Zgodnie z paragrafem 8 ust.
1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4
kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu
Państwa ww. składnik rzeczowy majątku ruchomego
będzie przedmiotem sprzedaży na zasadach
określonych w rozdziale 3 ww. Rozporządzenia
 UG_221117_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-22 13:56:06 Informację zaktualizowano 2017-11-22 14:11:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja dotycząca zbędnych i zużytych
składników rzeczowych majątku ruchomego, które
będą przedmiotem sprzedaży na zasadach
określonych w rozdz. 3 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.w sprawie
szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi
składnikami majątku Skarbu Państwa
 BGK-070717_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:43:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 01 marca
2017 r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kutury fizycznej i sportu
 UG_160317_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-16 14:40:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o realizacji kontroli zarządczej za
2016 r.
 UG_250117_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-25 14:44:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze reprezentanta organizacji
pozarządowej do komisji konkursowej oceniającej
oferty w otwartym konkursie ofert na zadania z
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2017 roku
 UG_050117_ogloszenie_nabor.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 12:17:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd na podstawie art. 4 ust. 1 pkt
17, art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1817) ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i uposzechniania kultury fizycznej i
sportu w 2017 r.
 UG_050117_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 12:12:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza przyjmowanie wniosków
na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania
zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu
Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia
zwierzęcego oraz sprzętu

UG_271216_ogloszenie.pdf

UG_271216_wniosek_rzeczoznawca.pdf

UG_271216_oswiadczenie1_rzeczoznawca.pdf

UG_271216_oswiadczenie2_rzeczoznawca.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-27 15:06:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wykorzystania Światowych Dni Młodzieży do
promocji gminy Gózd - jej walorów
turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych
 UG_090616_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-09 12:31:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu
współpracy Gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2015 rok
 UG_130516_sprawozdanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-13 13:27:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 lutego
2016 r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 UG_260216_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-26 12:16:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o realizacji kontroli zarządczej za
2015 rok
 UG_270116_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 11:41:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2016 roku.

ZEAS_200116_ogloszenie.pdf

Zal_1_do_ogloszenia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-20 12:09:58 Informację zaktualizowano 2016-01-20 12:12:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych
majątku ruchomego /urządzenie do odwadniania
osadów DRAIMAD/
 BGK_021215_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-02 13:10:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 września
2015 r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
na 2015 r.
 UG_081015_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 11:39:00 Informację zaktualizowano 2015-10-08 11:40:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2015r.
 ZEAS_030915_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 13:56:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016-2019

UG_030615_ogloszenie.pdf

UG_030615_karta_zgloszenia.pdf

UG_030615_oswiadczenie.pdf

UG_0030615_oswiadczenie_2.pdf

UG_030615_lista_osob_zglaszajacych_kandydata_na_lawnika.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-03 10:51:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 marca
2015 r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 UG_310315_ogloszenie_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-31 16:33:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
 UG_120215_Ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 15:21:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na:"Budowie fermy drobiu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr
ew. 171 obręb Kłonów, Gmina Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie".
 RGG_161214_zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 11:50:54 Informację zaktualizowano 2014-12-22 11:53:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej i sportu
 UG_050814_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-08-05 13:45:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
 UG_070714_ogloszenie_konkurs.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 11:26:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Wójt Gminy Gózd uruchamia nabór wniosków do programu "KARTA DUŻEJ RODZINY". Szczegóły naboru zostały opublikowane na oficjalnej stronie Urzędu Gminy w Goździe w zakładce:


Pomoc społeczna/Karta Dużej Rodziny - ZOBACZ

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-25 15:16:01 Informację zaktualizowano 2014-06-25 15:17:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
trybie przetargu nieograniczonego
 UG_040614_wykaz_nieruchomosci.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 14:43:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami za 2013 rok
 Sprawozdanie_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-22 11:23:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza w dniu 3 kwietnia 2014
r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
w 2014 r.
 UG_030414_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 09:06:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej i sportu
 UG_310314_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-03-31 12:35:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd prosi wszystkie pary
małżeńskie obchodzące w 2014 roku "Jublleusz
50 - Lecia Pożycia Małżeńskiego".
 USC_21022014_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-21 14:01:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
 UG_21022014_ogloszenie_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-21 12:59:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu
ofert na wykonanie w 2014 r. zadania publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej.
 UG_20022014_ogloszenie1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-20 15:05:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Gmina Gózd / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Goździe od 2008r. realizuje projekt systemowy
"Reintegracja społeczna i zawodowa "Szansa"
współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej.
 GOPS_12022014_ogloszenie_projekt.jpg
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 10:29:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
 UG_23012014_ogloszenie1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 12:29:45 Informację zaktualizowano 2014-01-27 09:39:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Goździe informuje, że Zespół Szkół
Ogólnokształcących - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Małęczynie posiada zbędne
składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem na
sprzedaż wg poniższego wykazu:
 ZEAS_101213_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-10 14:14:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko - INFORMATYK projektu pn.:
"INTERNET w gminie Gózd sz@nsą na lepsze
jutro..." z zatrudnieniem na czas określony do
30.09.2015 r. w wymiarze 1/2 etatu
 UG_270913_lista_kandydatow_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-27 10:40:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko - INFORMATYK projektu pn.: "INTERNET w
gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro..." z
zatrudnieniem na czas określony do 30.09.2015 r.
w wymiarze 1/2 etatu
 UG_120913_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-12 09:20:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami za 2012 rok
 UG_160413_sprawozdanie01.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 10:42:07 Informację zaktualizowano 2013-04-25 13:03:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 lutego
2013 r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 UG_070313_ogloszenie_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-07 10:09:51 Informację zaktualizowano 2013-03-07 10:10:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe ogłasza nabór
do projektu systemowego pn.: "Reintegracja
społeczna i zawodowa "Szansa" "
współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 GOPS_030113_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 15:08:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 29.06.2012
r. o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
na 2012 r.
 UG_040712_wybor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-04 13:46:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami za 2011 rok
 Sprawozdanie_za_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 18:27:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwary konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej i sportu w 2012 roku
 UG_310512_ogloszenie_konkurs.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 17:23:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów
wielkogabarytowych
 UG_300512_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 17:21:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów -
zużytych opon
 UG_280512_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 17:19:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie Wójta Gminy Gózd z dnia 11 maja 2012
r. o unieważnieniu konkursu na realizację
zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i
sportu
 UG_110512_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 17:18:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
warsztatu samochodowego /mechanika i diagnostyka
samochodowa/ na działce o nr ewd. 32/2
położonej w m. Niemianowice, gmina Gózd
 RGG_030412_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-03 12:47:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów
/zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny/
 RGG_270312_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-27 13:11:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie: UWAGA - AZBEST!
 RGG_220312_azbest.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-22 12:26:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja na temat zbędnego składnika
rzeczowego majątku ruchomego (kontenery KP 7)
 RGG_150312_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-15 10:39:01 Informację zaktualizowano 2012-03-15 10:42:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie: Pomoc rolnikom z terenu gminy Gózd w
wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na
rok 2012
 UG_010312_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-01 11:44:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja na temat zbędnego składnika
rzeczowego majątku ruchomego
 UG_060212_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-06 13:35:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się
odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Gózd

RGG_100112_informacja.pdf

Zalacznik_nr1_wniosek_o_wpis_do_rejestru.pdf

Zalacznik_nr2_oswiadczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 12:34:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja dla rolników dotycząca dopłat do
materiału siewnego w 2012r.
 RGG_100112_doplaty_do_materialu_siewnego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 12:31:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie dla rolników /zwrot akcyzy/
 UG_040112_ogloszenie1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 14:11:20 Informację zaktualizowano 2012-01-09 09:47:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe
ogłasza nabór do projektu systemowego pn.
„Reintegracja społeczna i zawodowa
„Szansa”” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji
społecznej Działanie 7.1. Rozwój i
upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej na
rok 2012
 GOPS_291211_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-29 12:06:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd informuje, że posiada zbędny
składnik majątku ruchomego z przeznaczeniem na
sprzedaż.
 Wykaz_skladnikow_majatku_ruchomego_z_przeznaczeniem_na _sprzedaz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 13:37:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o przygotowywaniu wstępnego wniosku do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania
"Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Gózd - I etap" na rok 2011.
 RGG_01092010_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-01 13:05:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Apel Wójta Gminy Gózd do Sołtysów i Rolników
o udzielenie pomocy rolnikom poszkodowanym w
wyniku powodzi z terenu Gminy Solec nad Wisłą.
 RGG_30082010_apel.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-08-30 13:24:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja na temat zużytych składników
rzeczowych majątku ruchomego gminy Gózd.
 UG_120810_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-08-12 15:34:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd odwołuje przetarg I ogłoszony
na dzień 02.08.2010r. /zmiana przeznaczenia
lokalu/.
 RGG_070710_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-07 11:07:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Gózd.
 RGG_300610_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-06-30 13:09:20 Informację zaktualizowano 2010-06-30 13:15:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o możliwości odławiania bądź
odstrzału bobrów.
 UG_250510_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-25 14:53:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Apel Wójta Gminy Gózd do Mieszkańców
 RGG_210510_apel.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-21 14:44:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o inwentaryzacji lasów należących
do osób fizycznych w zasięgu terytorialnym Gminy
Gózd.
 RGG_190510_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-19 12:45:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów
wielkogabarytowych

RGG_190310_ogloszenie1_harmonogram.pdf

RGG_190310_ogloszenie2_harmonogram.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-19 14:47:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w
sprawie zmian w statutach sołectw.

Statuty sołectw z 2003r. - w zakładce: jednostki pomocnicze 

 UG_180310_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-03-18 15:02:01 Informację zaktualizowano 2010-03-18 15:05:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Urząd Gminy informuje, iż Zarządzeniem
Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom Nr 2/2010 z
dnia 11 stycznia 2010r. ustalone zostały terminy
dyżurów specjalisty do spraw lasów
niepaństwowych (leśniczego), które pełnione
będą we wtorki w godz. 9.00 - 11.00.
 RR_210110_terminarz_dyzurow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 15:35:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego,
w siedzibie Urzędu Gminy w Goździe, spisu
inwentaryzacyjnego mienia oraz kart
inwentaryzacyjnych nieruchomości położonych w
jednostce ewidencyjnej Gózd.
 RGG_231109_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-23 16:06:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku