Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2022 strona główna 

2022
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu
współpracy gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2022 rok

UG_040522_sprawozdanie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-02 11:35:19, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Gózd do zakupu
preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem
dla gospodarstw domowych w okresie od 1 stycznia
do 30 kwietnia 2023 roku

UG_281222_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-28 14:15:41, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o zawarciu umowy o realizację usługi
polegającej na transporcie, dystrybucji i
wydawaniu wegla zakupionego przez Gminę Gózd po
cenach preferencyjnych, ustalonych w ustawie z
dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw
domowych

Umowa_Nr_RU_120_2022.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-08 12:18:09, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Gózd do zakupu
preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem
dla gospodarstw domowych

UG_081122_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-08 14:57:59, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu
uchwały Rady Gminy Gózd w sprawie Rocznego
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Zarzadzenie_nr_43_2022.pdf

Zarzadzenie_nr_43_2022_zal1_formularz_opinii.docx

Zarzadzenie_nr_43_2022_zal2_zawiadomienie.pdf

Zarzadzenie_nr_43_2022_zal3_projekt_Programu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-12 13:08:01, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o wyborze oferty w konkursie na
realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2022 roku

UG_120422_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-12 09:20:49, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór wniosków o
powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia
szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu
organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów
pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu

UG_160322_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-16 10:04:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2022 roku

RO_090222_Ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-09 13:43:56, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku