Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
° 2020
° 2019
° 2018
Zawiadomienia
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2020 strona główna 

2020
Informacja dotycząca zbędnych i zużytych
składników rzeczowych majątku ruchomego
(sprzęt komputerowy) Urzędu Gminy w Goździe

UG_310320_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 12:41:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wykaz zużytych i zbędnych składników
rzeczowych majątku ruchomego z propozycją
sposobu ich zbycia

UG_310320_wykaz.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 12:23:11 Informację zaktualizowano 2020-03-31 12:24:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyborze oferty w Konkursie na
realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2020 roku

UG_200320_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 14:27:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Nabór reprezentanta organizacji pozarządowej do
Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym
konkursie ofert na zadanie z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020
roku

UG_300120_nabor_reprezentanta.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-30 10:22:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2020 roku, w tym: 1) Zadania nr 1:
Prowadzenie drużyn piłki nożnej; 2) Zadania nr
2: Prowadzenie drużyn piłki siatkowej

UG_300120_Ogloszenie.pdf

Zarzadzenie_Nr_7_2020_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-30 10:19:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku