Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2023 strona główna 

2023
Oświadczenie Wójta Gminy Gózd o stanie kontroli
zarządczej za 2022 rok

UG_oswidczenie_kontrola_zarzadcza.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-12 08:26:46, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w
okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r.

Harmonogram_MAŁĘCZYN_2024.pdf

Harmonogram_GRZMUCIN_WOJSŁAWICE_KUCZKI WIEŚ_KUCZKI KOLONIA_BUDY NIEMIANOWSKIE_PISKORNICA_2024.pdf

Harmonogram_GÓZD_LIPINY_2024.pdf

Harmonogram_CZARNY LASEK_KARSZÓWKA_PODGÓRA_DROŻANKI_KŁONÓW_KŁONÓWEK KOLONIA_KŁONÓWEK WIEŚ_2024.pdf

Harmonogram_NIEMIANOWICE_KLWATKA_KIEDRZYN_2024.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-29 12:21:57, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektu uchwały
Rady Gminy Gózd w sprawie Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2024 rok

Zarzadzenie_Nr_42_2023_1.pdf

Zarzadzenie_Nr_42_2023_zal1_formularz_opinii_1.pdf

Zarzadzenie_Nr_42_2023_zal2_zawiadomienie_1.pdf

Zarzadzenie_Nr_42_2023_projekt_programu_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-04 12:28:56, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o wyborze oferty w konkursie na
realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2023 roku

UG_030423_wyniki_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-03 14:55:36, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2023 roku

Zarzadzenie_Nr_7_2023_2_1.pdf

UG_020223_ogloszenie_2_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-08 13:33:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku