Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2021 strona główna 

2021
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Gózd w
sprawie rocznego Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2022 rok

Zarzadzenie_Nr_57_1_2021.pdf

Zarzadzenie_Nr_57_2021_1_zal1_formularz_opinii.pdf

Zarzadzenie_Nr_57_2021_1_zal2.pdf

PROGRAM_WSPOLPRACY_2022_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-15 10:41:48, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu
współpracy gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2020 rok

UG_310521_sprawozdanie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-31 11:57:44, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację
zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021
roku

UG_100321_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-10 14:49:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o naborze reprezentanta organizacji
pozarządowej do Komisji Konkursowej oceniającej
oferty w otwartym konkursie ofert na zadanie z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2021 roku

UG_010221_oglosznie_nabor_reprezentanta.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-01 15:14:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2021 roku

UG_010221_ogloszenie.pdf

Zarzadzenie_nr_9_2021.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-01 14:51:25, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku