bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Ogłoszenia strona główna 

2019
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w
sprawie rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2020 rok

UG_240919_zawiadomienie_konsultacje.pdf

UG_240919_projekt_programu_wspolpracy.pdf

UG_240919_formularz_opinii.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 15:41:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników na
kadencję 2020-2023

UG_290519_Ogloszenie.pdf

Karta_zgloszenia_kandydata_na lawnika.rtf

Oswiadczenie_kandydata_postepowanie_o_przestepstwo.docx

Oswiadczenie_kandydata_władza_rodzicielska.docx

LISTA_osob_zglaszajacych_kandydata.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 12:31:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu
współpracy Gminy Gózd z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2018 r.

UG_270519_sprawozdanie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-27 10:05:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację
zadania publicznego w zakresie upowszechniania i
wspierania kultury fizycznej i sportu na 2019 r.

UG_010319_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 14:21:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze reprezentanta organizacji
pozarządowej do Komisji Konkursowej oceniającej
oferty w otwartym konkursie ofert na zadanie z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2019 roku

UG_290119_nabor_reprezentanta.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 14:49:51 Informację zaktualizowano 2019-02-05 12:34:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2019 roku

UG_290119_Ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 14:46:15 Informację zaktualizowano 2019-02-05 12:34:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl