Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2024 strona główna 

2024
Zarządzenie Nr 33/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie
na stanowisko dyrektora Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe

Zarzadzenie_Nr_33_2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-07-02 10:38:28, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji do
ustalenia norm zużycia oleju napędowego dla
samochodu służbowego Peugeot Boxer służącego
do przewozu osób i materiałów
 Zarzadzenie_Nr_32_2024.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-06-19 14:47:16, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 31/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2024 r. w sprawie przedstawicieli
Zespołu Interdyscyplinarnego
 Zarzadzenie_Nr_31_2024.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-06-19 14:44:37, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 30/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia w roku 2024
przerw w funkcjonowaniu przedszkola samorządowego
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Gózd
 Zarzadzenie_Nr_30_2024.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-06-17 15:38:35, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 czerwca 2024 r. w sprawie regulaminu
określającego zasady udziału w Programie
zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Gózd
polegającym na sterylizacji i kastracji psów i
kotów właścicielskich oraz czipowaniu psów i
kotów w ramach zadania "Mazowiecki Program
Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt -
Mazowsze dla Zwierząt 2024"

Zarzadzenie_Nr_29_2024

Zarzadzenie_Nr_29_2024_zal1_Regulamin

Zarzadzenie_Nr_29_2024_zal2_zgloszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-06-14 12:50:21, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 maja 2024 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń w
publicznych placówkach oświatowych na terenie
gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_28_2024.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-06-04 14:15:32, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 27/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 maja 2024 r. w sprawie powołania dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_27_2024.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-05-29 10:59:20, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 26/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 maja 2024 r. w sprawie powołania oraz
ustalenia regulaminu pracy komisji socjalnej do
rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o
charakterze socjalnym dla uczniów szkół i
słuchaczy kolegiów

Zarzadzenie_Nr_26_2024_1

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-28 10:43:29, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 maja 2024 r. dot. powołania komisji w sprawie
postępowania w trybie zapytania ofertowego na
zadanie pn.: Zapobieganie bezdomności zwierząt w
gminie Gózd polegające na kastracji i
sterylizacji psów i kotów właścicielskich oraz
czipowaniu psów i kotów właścicielskiech z
terenu gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_25_2024.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-05-24 10:46:17 Informację zaktualizowano 2024-05-24 10:47:01, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 24/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 maja 2024 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr
29/2023 Wójta Gminy Gózd z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie regulaminu wynnagradzania pracowników
Urzędu Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_24_2024.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-05-23 14:29:19, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_23_2024.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-05-14 13:20:36, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora samorządowej
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe

Zarzadzenie_Nr_21_2024_04

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-30 14:03:31, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 kwietnia 2024 r. w sprawie odwołania dyrektora
samorządowej instytucji kultury - Gminnej
Biblioteki Publicznej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_20_2024_04

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-30 14:00:45, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 kwietnia 2024 r. w sprawie inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Goździe

Zarzadzenie_Nr_18_2024_04

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-30 13:58:29, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_22_2024_02

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-29 15:20:05, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 kwietnia 2024 r. dot. powołania komisji w
sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Sterylizacja
i kastracja psów i kotów należących do
mieszkańców z terenu gminy Gózd w ramach
"Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla Zwierząt
2024"

Zarzadzenie_Nr_19_2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-25 13:43:41, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 kwietnia 2024 r. w sprawie wykonania Uchwały
Nr XLII/341/2024 Rady Gminy Gózd z dnia 25 marca
2024 r. w sprawie podziału środków budżetowych
na finansowanie dokształcania i doskonalenia
zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół
prowadzonych przez Gminę Gózd, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2024

Zarzadzenie_Nr_17_2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-17 09:19:10, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 marca 2024 r. dot. powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: świadczenie usług odbioru i
zagospodarowania nieczystości stałych w roku
2024-2025

Zarzadzenie_Nr_15_2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-03 09:16:10, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie
Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_9_2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-01 09:15:30, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 lutego 2024 r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego ds. informatyki

Zarzadzenie_Nr_14_2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-29 10:05:30, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzennie Nr 13/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych

Zarzadzenie_Nr_13_2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-28 11:00:17, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko referenta ds. remontów i rozliczeń w
Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej w
Urzędzie Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_12_2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-23 12:28:19, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024
r.

Zarzadzenie_Nr_11_2024.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-20 11:27:19, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 lutego 2024 r. w sprawie harmonogramuu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gózd na
rok szkolny 2024/2025

Zarzadzenie_Nr_10_2024.pdf

Zarzadzenie_Nr_10_2024_zal_terminy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-19 10:40:31, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024
roku

Zarzadzenie_Nr_8_2024 .pdf

UG_290124_ogloszenie_konkurs.pdf

UG_290124_ogloszenie_nabor_reprezentanta.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-29 15:56:23, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji
do ustalenia normy zużycia oleju napędowego dla
samochodu służbowego Peugeot Boxer służącego
do przewozu osób i materiałów

Zarzadzenie_Nr_7_2024.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-26 12:39:50, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w
2024 roku

Zarzadzenie_Nr_6_2024.pdf

Zarzadzenie_Nr_6_2024_zal1_Program.pdf

Zarzadzenie_Nr_6_2024_zal2_formularz_opinii.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-24 09:04:08, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia
nauczyciela pełniącego zastępstwo za dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Kłonówku-Kolonii podczas jego
nieobecności

Zarzadzenie_Nr_5_2024.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-19 09:27:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia 9
stycznia 2024 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2024 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy

Zarzadzenie_Nr_4_2024.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-19 09:25:18, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2024 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2024 rok

Zarzadzenie_Nr_2_2024.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-19 09:21:57, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2024 r. w sprawie wysokości pogotowaia
kasowego na 2024 rok

Zarzadzenie_Nr_1_2024.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-19 09:20:21, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego
od pracy w Urzędzie Gminy w Goździe za święto
przypadające w sobotę w dniu 6 stycznia 2024 r.

Zarzadzenie_Nr_3_2024.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-08 11:16:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku