Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2017 strona główna 

2017
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 27/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w
Goździe oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_73_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 09:22:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 grudnia 2017 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kiedrzyn - OSP"
 Zarzadzenie_Nr_71_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:14:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu
dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku
 Zarzadzenie_Nr_72_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 10:54:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 grudnia 2017 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Rozbudowa budynku remizy strażackiej z
przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę
wiejską w miejscowości Kłonówek, gmina Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_70_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-12 15:12:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 grudnia 2017 r. dot. powołania komisji w celu
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
następującego składnika rzeczowego majątku
ruchomego: Autopompa ELJOT AU 24/10, rok zakupu
2007, nr fabryczny 035/2017
 Zarzadzenie_Nr_69_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 08:21:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 listopada 2017 r. dot.: powołania komisji w
celu oceny przydatności do dalszego użytkowania
składnika rzeczowego majątku ruchomego
 Zarzadzenie_Nr_68_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-22 13:53:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
załączniku do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w
Goździe
 Zarzadzenie_Nr_67_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-22 13:51:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_63_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-17 14:37:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 listopada 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego
 Zarzadzenie_Nr_66_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-17 13:23:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr
64/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia 10.11.2017 r.
dot. powołania komisji w celu sprawdzenia
prawidłowego działania wodomierzy u
użytkowników
 Zarzadzenie_Nr_65_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-17 13:19:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 listopada 2017 r. dot. powołania komisji w
celu sprawdzenia prawidłowego działania
wodomierzy u użytkowników
 Zarzadzenie_Nr_64_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 13:31:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 listopada 2017 r. w sprawie inwentaryzacji
rocznej
 Zarzadzenie_Nr_62_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 10:27:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 listopada 2017 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
miejscowości Gózd, gm. Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_61_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 09:05:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 października 2017 r. w sprawie zapewnienia
dowozu i odwozu uczniów biorących udział w
realizacji Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, na realizację
projektu "Kompetencje kluczowe dla uczniów
szkół publicznych Gminy Gózd", nr projektu
RPMA.10.01.01-14-7255/16 oraz naliczania
należności z tytułu wykonywania dowozów
 Zarzadzenie_Nr_60_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-06 14:38:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 października 2017 r. w sprawie powołania
zespołu ds. zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
przeprowadzonych w 2015 r.
 Zarzadzenie_Nr_59_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-23 16:16:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 października 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Kiedrzyn - OSP"
 Zarzadzenie_Nr_58_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-19 09:33:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 października 2017 r. w sprawie zmiany w
składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Goździe

Zarzadzenie_Nr_56_2017_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-17 09:22:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 października 2017 r. w sprawie odbioru
końcowego zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kłonów - etap I
 Zarzadzenie_Nr_57_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-12 12:46:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy za świąteczną sobotę tj. za
dzień 11 listopada 2017 r.
 Zarzadzenie_Nr_55_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-12 12:44:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 września 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_54_2017_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-02 15:35:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 września 2017 r. w sprawie: przyznania nagrody
rocznej za rok obrotowy 2016 Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_53_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-27 15:14:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 września 2017r. w sprawie udziału w
powiatowym ćwiczeniu obronnym we
współdziałaniu ze starostwem powiatowym,
służbami, inspekcjami, strażami z terenu
powiatu radomskiego oraz Wojskową Komendą
Uzupełnień w Radomiu.
 Zarzadzenie_Nr_52_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 10:49:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie NR 47/2017 Wózjta Gminy Gózd z dnia
21 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia
harmonogramu czynności związanych z włączeniem
gimnazjów do publicznych szkół podstawowych.
 Zarzadzenie_Nr_47_2017_.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-06 12:21:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 września 2017r. w sprawie powołania komisji w
celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
składników majątku ruchomego.
 Zarzadzenie_NR_51_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-06 10:28:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 03/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
02.01.2013r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_50_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-06 10:19:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 sierpnia 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Kłonów - etap I
 Zarzadzenie_Nr_46_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-22 11:30:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 sierpnia 2017 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: Opracowanie dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej do celów regulacji
stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas
drogowy drogi gminnej nr 350105W relacji
Kuczki-Kolonia, Gózd, Karszówka ok 6800 m
 Zarzadzenie_Nr_45_2017_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 15:05:49 Informację zaktualizowano 2017-08-22 11:27:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 sierpnia 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Gózd"

Zarzadzenie_nr_43_2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-16 15:09:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 sierpnia 2017 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: "Zakup sprzętu ratowniczego dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_42_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-16 14:55:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w
Kłonówku-Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_41_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-16 14:52:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuczkach-Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_40_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-16 14:49:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_39_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-16 14:47:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_38_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-10 10:54:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_37_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-10 10:52:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_36_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-10 10:48:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lipca 2017 r. dot. powołania komisji w celu
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
składników rzeczowych majątku ruchomego
 Zarzadzenie_Nr_35_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-10 10:45:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 lipca 2017 r. dot. powołania komisji w celu
oceny przydatności do dalszego użytkowania
składników rzeczowych majątku ruchomego
 Zarzadzenie_Nr_34_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-10 10:42:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w
Kłonówku-Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_33_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 12:39:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuczkach-Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_32_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 12:30:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_31_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 12:27:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Kłonówku-Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_30_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-22 15:00:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Kuczkach-Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_29_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-22 14:57:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_28_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-22 14:55:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do
ustalenia normy zużycia oleju napędowego dla
samochodu służbowego Renault Master FD
służącego do przewozu osób i materiałów
 Zarzadzenie_Nr_27_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-21 08:33:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 maja 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa budynku
remizy strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń
na świetlicę wiejską w miejscowości
Kłonówek, gm. Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_18_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-21 08:23:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu
przerwy w pracy przedszkola i oddziałów
przedszkolnych
 Zarzadzenie_Nr_26_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-20 12:24:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 czerwca 2017 r. dot. powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 30 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd”
 Zarzadzenie_Nr_25_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-07 15:28:43 Informację zaktualizowano 2017-06-07 15:30:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2017 r. dotyczy powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
zapytania ofertowego na: Zadanie nr 1 - Wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej w m. Kuczki i
Kuczki-Kolonia do oczyszczalni ścieków w
Goździe: Zadanie nr 2 - Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Niemianowice do oczyszczalni
ścieków w Klwatce Królewskiej
 Zarzadzenie_Nr_24_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-07 15:21:07 Informację zaktualizowano 2017-06-07 15:25:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2017 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie
gminy Gózd - Zadanie nr 3: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Gózd, ul. Czarnecka;
Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Drożanki
 Zarzadzenie_Nr_23_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-06 14:31:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2017 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie
gminy Gózd: Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Kiedrzyn
 Zarzadzenie_Nr_22_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-06 14:25:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów
na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół
publicznych w gminie Gózd

Zarzadzenie_Nr_21_2017.pdf

Zarzadzenie_Nr_21_2017_zal1_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:41:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzneie Nr 20/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2017 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Przebudowa dróg gminnych na terenie
gminy Gózd - zadanie I: Przebudowa dróg gminnych
w miejscowości Małęczyn - ul. Wschodnia, ul.
Zachodnia i ul. Ziembickiego"
 Zarzadzenie_20_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:38:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 maja 2017 r. dot. powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 30 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd”
 Zarządzenie_Nr_19_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-29 12:51:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przygotowania i prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na: Demontaż, transport i utylizację wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_17_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-05 11:34:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 kwietnia 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Gózd, gmina Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_16_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 15:51:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 kwietnia 2017 r. w sprawie planu sprawdzeń z
zakresu przestrzegania zasad ochrony danych
osobowych
 Zarzadzenie_Nr_15_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 15:48:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do
ustalenia normy zużycia oleju napędowego dla
samochodu pożarniczego Mercedes Benz Atego o nr.
rej. WRA 76998 służącego do akcji
ratowniczo-gaśniczych oraz pracy urządzeń
specjalnych i pracy silnika wyrażonych w minutach
 Zarzadzenie_Nr_13_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 15:46:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu
ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z
wyborów do organów jednostek samorządu
terytorialnego przeprowadzonych 16 i 30 listopada
2014 r.
 Zarzadzenie_Nr_11_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 13:24:12 Informację zaktualizowano 2017-04-07 13:25:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 marca 2017 r. w sprawie stawek za dostawę
energii cieplnej
 Zarzadzenie_Nr_10_2017_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-22 12:02:24 Informację zaktualizowano 2017-04-26 16:03:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 lutego 2017 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Bezgotówkowy
zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w
Goździe, jednostek OSP na terenie Gminy Gózd
oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Goździe"
 Zarzadzenie_Nr_9_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-13 14:21:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia 3
lutego 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu
udzielania przez Gminę Gózd zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro

Zarzadzenie_Nr_8_2017.pdf

Zarzadzenie_Nr_8_2017_zal1_Regulamin.pdf

Zarzadzenie_Nr_8_2017_zal1_do_Regulaminu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-09 10:25:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia 3
lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w
2017 roku
 Zarzadzenie_Nr_7_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 15:01:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji
ds. przeprowadzenia otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017
roku
 Zarzadzenie_Nr_6_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-31 13:50:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania
rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz
zniszczonych z nakazu organu Inspekcji
Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego
w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia
zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu
 Zarzadzenie_Nr_5_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-20 13:09:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 stycznia 2017 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2017 r. w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy

Zarzadzenie_Nr_4_2017.pdf

Zarzadzenie_Nr_4_2017_zal_plan_kontroli.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 14:40:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia 5
stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2017 rok
 Zarzadzenie_Nr_2_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-09 13:14:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia 5
stycznia 2017 r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2017 rok
 Zarzadzenie_Nr_1_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-09 13:10:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Gózd z dnia 5
stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
2017 roku
 Zarzadzenie_Nr_3_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 12:07:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku