2019

Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd

OM_2019_Pawel_Dziewit.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-26 11:44:46.
Joanna Tkaczyk - Sekretarz Gminy Gózd

OM_2019_Tkaczyk.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-26 11:46:12.
Bogusława Kościelniak - Skarbnik Gminy Gózd

OM_2019_Koscielniak.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-26 11:47:26.
Jacek Krzemiński - Kierownik Referatu
Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i
Gospodarki Komunalnej

OM_2019_Krzeminski.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-26 11:48:37.

Zobacz:
 2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 . 
Data wprowadzenia: 2019-07-26 11:48:37
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska