Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

ZEAS_Bilans_jednostki_ budzetowej_2018.pdf

ZEAS_rachunek_zyskow_i _strat_jednostki_2018.pdf

ZEAS_zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki.pdf

ZEAS_srodki_trwałe_2018 r.pdf

ZEAS_umorzenie_majatku_trwalego_2018.pdf

ZEAS_wartosci_niematerialne_i_prawne_2018.pdf

ZEAS_wartosc_netto_srodkow_trwalych_2018.pdf

ZEAS_informacja dodatkowa_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:27:49.
Zespół Szkół w Goździe

ZS_bilans_ jednostki_budzetowej_2018.pdf

ZS_rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_2018.pdf

ZS_zestawienie_zmian_w _funduszu_jednostki_2018.pdf

ZS_srodki_trwale_2018.pdf

ZS_umorzenie_majatku_trwalegoo_2018.pdf

ZS_wartosci_niematerialne_i_prawne_2018.pdf

ZS_wartosc_netto_srodkow_trwalych_2018.pdf

ZS_informacja_dodatkowa_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:42:39.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce
Królewskiej

Klwatka_bilans_jednostki_budzetowej_2018.pdf

Klwatka_rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_2018.pdf

Klwatka_zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2018.pdf

Klwatka_srodki_trwale_2018.pdf

Klwatka_umorzenie_majatku_trwalego_2018 r.pdf

Klwatka_wartosci_niematerialne_i_prawne_2018.pdf

Klwatka_wartosc_netto_srodkow_trwalych_2018.pdf

Klwatka_informacja_dodatkowa_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:47:47.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku-Kolonii

Klonowek_bilans_jednostki_budzetowej_2018.pdf

Klonowek_rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_2018.pdf

Klonowek_zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2018.pdf

Klonowek_srodki_trwale_2018.pdf

Klonowek_umorzenie_majatku_trwalego_2018.pdf

Klonowek_wartosci_niematerialne_i_prawne_2018 r.pdf

Klonowek_wartosc_netto_srodkow_trwalych_2018.pdf

Klonowek_informacja_dodatkowa_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:56:26.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach-Kolonii

Kuczki_bilans_jednostki_budzetowej_2018.pdf

Kuczki_rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_2018.pdf

Kuczki_zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2018.pdf

Kuczki_srodki_trwale_2018 r.pdf

Kuczki_umorzenie_majatku_trwalego_2018.pdf

Kuczki_wartosci_niematerialne_i_prawne_2018 r.pdf

Kuczki_wartosc_netto_srodkow_trwalych_2018.pdf

Kuczki_informacja_dodatkowa_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:21:03.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie

Maleczyn_bilans_jednostki_budzetowej_2018.pdf

Maleczyn_rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_2018.pdf

Maleczyn_zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2018.pdf

Maleczyn_srodki_trwale_2018.pdf

Maleczyn_umorzenie_majatku_trwalego_2018.pdf

Maleczyn_wartosci_niematerialne_i_prawne_2018.pdf

Maleczyn_wartosc_netto_srodkow_trwalych_2018.pdf

maleczyn_informacja_dodatkowa_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:25:35.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze

Podgora_bilans_jednostki_budzetowej_2018.pdf

Podgora_rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_2018.pdf

Podgora_zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2018.pdf

Podgora_srodki_trwale_2018.pdf

Podgora_umorzenie_majatku_trwalego_2018.pdf

Pdgora_wartosci_niematerialne_i_prawne_2018.pdf

Podgora_wartosc_netto_srodkow_trwalych_2018.pdf

Podgora_informacja_dodatkowa_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:31:52.

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:31:52
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska