Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Postanowienia > 2021 strona główna 

2021
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 grudnia
2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie i eksploatacj farmy fotowoltaicznej o mocy
do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce nr 517/1 obręb
Kłonówek-Kolonia, gm. Gózd

ROŚiMK_031221_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-03 14:50:52, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 25
października 2021 r. o umorzeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji ustalającej warunki
zabudowy celu publicznego dla budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Kuczki-Kolonia i
Niemianowice na działkach nr 965, 26, 25, 24, 44,
43, 964, 42, 41 położonych w m. Kuczki-Kolonia
oraz na działkach nr 27/6, 248/5, 248/6, 28/5,
29/1, 29/6, 29/5, 30/2, 33, 34, 253/2 położonych
w m. Niemianowice

BGK_241121_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-24 14:59:32, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
listopada 2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej PEF PV 013 o mocy do
1 MW na częśći działek o nr. ewid. 687, 689
obręb 0012, gm. Gózd

ROŚiMK_051121_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-05 15:05:07, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 15
października 2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie Elektrowni Słonecznej "PV GÓZD" wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami
transformatorowymi o mocy do 2 MW z możliwością
podziału na mniejsze elektrownie na działkach nr
1020, 1021, obręb Gózd, gm. Gózd

ROŚiMK_151021_postanowienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-15 09:05:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 15
października 2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na
działce o nr. ew. 88, 89/4, obręb Klwatka, gm.
Gózd

ROŚiMK_151021_postanowieneie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-15 08:59:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 10 czerwca
2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowa fermy
fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie
0006 Kiedrzyn, na działce nr 14/2 w miejscowości
Kiedrzyn

ROSiMK_230621_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-23 11:18:46, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej
omyłki w decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak: BGK.6733.17.2020 z dnia 2
listopada 2020 r. dla inwestycji polegającej na
budowie sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia na działkach o nr. ewid. 394/2, 394/3,
395/3, 395/4 (obręb 0005) w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_170321_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-17 11:58:29, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 4 stycznia
2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie stacji telekomunikacyjnej
nadawczo-odbiorczej WA-0084 wraz z wieżą
antenową oraz wewnętrzną linią zasilania w
miejscowości Gózd, powiat radomski na działce
ew. nr 843

ROSiMK_040121_Postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-05 12:39:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku