Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia
Obwieszczenia
Postanowienia
° 2020
° 2019
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Postanowienia > 2020 strona główna 

2020
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 lutego
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowa drogi gminnej nr 350109W w
miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna

ROŚiMK_200220_postanowienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 15:50:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 lutego
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowa drogi gminnej nr 350119W w
miejscowości Małęczyn, ul. Kościelna

ROŚiMK_200220_postanowienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 15:49:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 lutego
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowa drogi gminnej nr 350110W
Kłonów-Kuczki

ROŚiMK_200220_postanowienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 15:47:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 lutego
2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:"Rozbudowie
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr ew. 137, 170, 171 obręb Kłonów, gm. Gózd,
pow. radomski, woj. mazowieckie".

ROSiMK_030220_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 14:11:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 stycznia
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr. ew. 137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_030120_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:46:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku