Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Postanowienia > 2020 strona główna 

2020
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 22 grudnia
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej naruszenia stosunków wodnych
na działkach nr ew. 389/1, 389/2 wskutek
podwyższenia terenu działki sąsiedniej nr ew.
344 położonej w miejscowości Klwatka, gmina
Gózd

ROSiMK_281220_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 12:58:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 1
października 2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie
na działkach o nr. ew. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd"

ROSiMK_011020_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 10:12:47, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 29
września 2020 r. o wyznaczeniu siedmiodniowego
terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego
materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie
na działkach o nr. ew. 137, 170, 171 obręb
Kłonów, gm. Gózd"

ROSiMK_290920_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 09:41:53, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 10
września 2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie zespołu paneli fotowoltaicznych
"Wojsławice" wraz z infrastrukturą
towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW w
miejscowości Wojsławice na działce ewid. nr
1038/2

ROSiMK_100920_postanowienie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-10 17:18:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia
11.08.2020r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych
"Wojsławice" wraz z infrastrukturą
towarzyszącą o łącznej mocy do 1MW w
miejscowości Wojsławice (gmina Gózd/powiat
radomski/woj. mazowieckie) na działce ew. nr
1038/2.
 ROSiMK_11082020_postanowienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 14:14:54 Informację zaktualizowano 2020-08-11 14:17:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia
11.08.2020r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowanich zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie stacji uzdatniania wody (SUW) w
miejscowosci Grzmucin, gm. Gózd, pow. radomski,
woj. mazowieckie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą nadziemną i podziemną i siecią
wodociągową łączącą SUW z gminną
rozdzielczą siecią wodociągową na działkach o
nr ew. 584, 983, 672, 673, 678/1 obr. 0007
Grzmucin, gm. Gózd oraz budowie urządzenia
służącego do poboru wód podziemnych z ujęcia
podziemnego w postaci obudowy studni wraz z
niezbędnymi instalacjami i urządzeniami
służącymi do poboru wód podziemnych w pompę,
orurowanie i niezbędną armaturę na dz. nr 678/1
obr. 0007 Grzmucin , gm. Gózd"
 ROSiMK_1082020_postanowienie_Grzmucin.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 14:09:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 10 lipca
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działkach
o nr. ew. 137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, pow. radomski, woj. mazowieckie

ROSiMK_100720_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-13 16:05:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 lipca
2020r. w sprawie wyznaczenia terminu do
wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału
dowodowego dot. przedsięwzięcia polegającego
na: Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w
Kłonowie na działce o nr ew. 137, 170, 171
obręb Kłonów, gm. Gózd, pow. radomski, woj.
mazowieckie.
 ROSiMK_Postanowienie .pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-03 14:32:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 15 maja
2020 r. o dopuszczeniu Rady Sołeckiej
miejscowości Klwatka-Królewska do udziału w
postępowaniu administracyjnym na prawach strony w
sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy celu
publicznego dla inwestycji zlokalizowanej na
działce nr 551/4 położonej w miejscowości
Klwatka, polegającej na budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 RAD3317C

BGK_150520_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-22 12:26:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 16
kwietnia 2020 r. o sprostowaniu z urzędu
oczywistej omyłki w decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak: BGK.6733.21.2019
z dnia 28 lutego 2020 r. dla inwestycji
polegającej na: Budowie i przebudowie sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
budowie sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia na działkach o nr. ewid.: 433/2, 433/1,
439, 440, 441/1, 443, 444, 445, 1/2 (obręb 0005)
w miejscowości Małęczyn oraz działce nr 165/3
(obręb 0006) w miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd

BGK_160420_postanowienie_.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 14:12:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 marca
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowa drogi gminnej nr 350119W w
miejscowości Małęczyn, ul. Kościelna

ROŚiMK_200320_postanowienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 14:50:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 marca
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowa drogi gminnej nr 350109W w
miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna

ROŚiMK_200320_postanowienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 14:47:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 marca
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowa drogi gminnej nr 350110W
Kłonów-Kuczki

ROŚiMK_200320_postanowienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 14:44:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 6 marca
2020 r. o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu do
wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału
dowodowego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowa Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działkach o nr. ew. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie

ROŚiMK_060320_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 14:09:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 2 marca
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działkach o nr. ew. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie

ROŚiMK_020320_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-03 09:24:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 lutego
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowa drogi gminnej nr 350109W w
miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna

ROŚiMK_200220_postanowienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 15:50:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 lutego
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowa drogi gminnej nr 350119W w
miejscowości Małęczyn, ul. Kościelna

ROŚiMK_200220_postanowienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 15:49:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 lutego
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowa drogi gminnej nr 350110W
Kłonów-Kuczki

ROŚiMK_200220_postanowienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 15:47:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 lutego
2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:"Rozbudowie
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr ew. 137, 170, 171 obręb Kłonów, gm. Gózd,
pow. radomski, woj. mazowieckie".

ROSiMK_030220_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 14:11:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 stycznia
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr. ew. 137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_030120_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:46:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku