Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Postanowienia > 2019 strona główna 

2019
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 grudnia
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi
pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3528W
Kiedrzyn - Radom na działkach nr ew. 18/1, 18/2,
133 obręb Kiedrzyn i nr ew. 1/1 obręb Małęczyn

ROŚiMK_301219_Postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-16 12:12:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 31 grudnia
2019 r. o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu do
wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału
dowodowego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowa Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce o nr. ew. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie

ROŚiMK_311219_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-31 12:27:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 grudnia
2019 r. o dopuszczeniu dowodów znajdujących się
w aktach sprawy ROŚiMK.6220.8.2017/18/19

ROŚiMK_301219_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 15:26:31 Informację zaktualizowano 2019-12-30 15:34:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 grudnia
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr.
141/1, obręb 0018 Kłonów, gmina Gózd, powiat
radomski

ROŚiMK_161219_postanowienie_nowy_termin_ferma_drobiu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 15:12:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 grudnia
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce
ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gmina
Gózd, powiat radomski

ROSiMK_161219_postanowienie_nowy_termin.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 15:09:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 grudnia
2019 r. o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu do
wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału
dowodowego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów,
gm. Gózd, powiat radomski

ROŚiMK_161219_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 15:05:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 13 grudnia
2019 r. o dopuszczeniu dowodu z dokumentów
znajdujących się w aktach sprawy
ROŚiMK.6220.1.2017/18/19

ROŚiMK_161219_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 15:00:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2019 r. o zawieszeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji ustalającej warunki
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie obiektu infrastruktury
technicznej WA-0084 obejmującej budowę wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
radiolinii...

BGK_271119_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-27 12:29:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 4
listopada 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce o nr. ewid. 137, 170, 171 obręb
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie

ROSiMK_041119_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-04 15:57:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 17
października 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce o nr. ew. 141/1, obręb 0018 Kłonów,
gmin Gózd

ROSiMK_171019_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-17 15:34:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 25
września 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy ustalającej środowiskowe
uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego
na: "Rozbudowa fermy drobiu w Kłonowie na
działkach ew. o nr. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie"

ROSiMK_250919_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-25 14:05:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 2 sierpnia
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr. ew. 137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, pow. radomski, woj. mazowieckie

ROSiMK_020819_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-02 12:22:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 18 lipca
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa
fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr.
141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, pow.
radomski, woj. mazowieckie"

ROSiMK_180719_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-18 12:40:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 17 lipca
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy o wydanie decyzji ustalającej
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie:
"Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce
o nr. ew. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROŚiMK_170719_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 14:46:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 lipca
2019 r. o dopuszczeniu Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom
"Prawo do życia" do udziału w postępowaniu na
prawach strony w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 246 położonej w
miejscowości Grzmucin polegającej na budowie
obiektu infrastruktury technicznej WA-0084

BGK_010719_postanowienie_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 13:55:17 Informację zaktualizowano 2019-07-08 11:39:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 26 czerwca
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa
fermy drobiu w Kłonowie na działkach ew. o nr.
137, 170, 171 obręb Kłonów, gmina Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_260619_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 14:20:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o wyznaczeniu
nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce o nr ew. 137, 170, 171 obręb Kłonów,
gm. Gózd, pow. radomski, woj. mazowieckie

ROSiMK_040619_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 12:31:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 maja
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie
fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr.
141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, pow.
radomski, woj. mazowieckie

ROSiMK_160519_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 13:16:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 15 maja
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie
gospodarstwa hodowalnego w Kłonowie na działce o
nr. ew. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
pow. radomski, woj. mazowieckie

ROSiMK_150519_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 13:12:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 25 marca
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie
fermy drobiu w Kłonowie na działkach ew. o nr.
137, 170, 171, obręb Kłonów, gm. Gózd"

ROSiMK_270319_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-27 14:07:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 18 lutego
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie
fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr
141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, pow.
radomski, woj mazowieckie"

ROŚiMK_180219_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-19 11:55:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 4 lutego
2019 r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej
omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20
grudnia 2018 r. pn.: budowa linii kablowej SN
15kV, budowa słupów SN 15kV w m. Niemianowice,
gm. Gózd

BGK_040219_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 12:41:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku