Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Postanowienia > 2022 strona główna 

2022
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 grudnia
2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzcji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni fotowoltaicznej "PEF PV 017" o
mocy do 2MW wraz z infrastrukturą techniczną, z
możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji
zlokalizowanych na części działek 545 i 546/2,
gm. Gózd, obręb Małęczyn

ROŚiMK_161222_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-16 14:23:23, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 5 grudnia
2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Kłonów, realizowanego na działkach ew. nr 294 i
488 w obrębie Kłonów, w miejscowości Kłonów

ROŚiMK_061222_postanowienie_Klonow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 14:11:19, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 5 grudnia
2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej Wojsławice-Kłonówek,
realizowanego na działkach ew. nr 121/1, 121/2,
121/3 w obrębie Kłonówek-Kolonia w
miejscowościach Wojsławice i Kłonówek

ROŚiMK_061222_postanowienie_Wojslawice.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 14:08:20, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
października 2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kłonów

ROSiMK_051022_postanowienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-05 15:29:03, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
października 2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej Wojsławice-Kłonówek

ROSiMK_051022_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-05 15:27:26, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia15 lipca
2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w
miejscowościach: Gózd, Kczki-Kolonia, Kuczki
Wieś, Niemianowice, gm. Gózd

ROSiMK_180722_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-18 15:20:27, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki
pisarskiej w obwieszczeniu-zawiadomieniu o
wszczęciu postępowania i wystąpieniu do
organów współdziałających znak:
ROŚiMK.6220.2.2022 z dnia 22.04.2022 r. oraz w
pismach z dnia 22.04.2022 r. skierowanych do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego

ROŚiMK_290422_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-29 13:59:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 lutego
2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o
mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce nr 517/1, obręb
Kolonia-Kłonówek, gm. Gózd

ROŚiMK_010222_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-01 13:34:26, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku