bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Postanowienia strona główna 

2022
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 grudnia
2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzcji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni fotowoltaicznej "PEF PV 017" o
mocy do 2MW wraz z infrastrukturą techniczną, z
możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji
zlokalizowanych na części działek 545 i 546/2,
gm. Gózd, obręb Małęczyn

ROŚiMK_161222_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-16 14:23:23, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 5 grudnia
2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Kłonów, realizowanego na działkach ew. nr 294 i
488 w obrębie Kłonów, w miejscowości Kłonów

ROŚiMK_061222_postanowienie_Klonow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 14:11:19, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 5 grudnia
2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej Wojsławice-Kłonówek,
realizowanego na działkach ew. nr 121/1, 121/2,
121/3 w obrębie Kłonówek-Kolonia w
miejscowościach Wojsławice i Kłonówek

ROŚiMK_061222_postanowienie_Wojslawice.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 14:08:20, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
października 2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kłonów

ROSiMK_051022_postanowienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-05 15:29:03, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
października 2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej Wojsławice-Kłonówek

ROSiMK_051022_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-05 15:27:26, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia15 lipca
2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w
miejscowościach: Gózd, Kczki-Kolonia, Kuczki
Wieś, Niemianowice, gm. Gózd

ROSiMK_180722_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-18 15:20:27, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 27
kwietnia 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki
pisarskiej w obwieszczeniu-zawiadomieniu o
wszczęciu postępowania i wystąpieniu do
organów współdziałających znak:
ROŚiMK.6220.2.2022 z dnia 22.04.2022 r. oraz w
pismach z dnia 22.04.2022 r. skierowanych do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego

ROŚiMK_290422_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-29 13:59:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 lutego
2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o
mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce nr 517/1, obręb
Kolonia-Kłonówek, gm. Gózd

ROŚiMK_010222_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-01 13:34:26, wprowadzający: Agnieszka D?browska

Zobacz:
 2023 .  2022 .  2021 .  2020 .  2019 . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl