Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Postanowienia > 2024 strona główna 

2024
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 lipca
2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Kłonówek-Kolonia, Kłonów, Kuczki-Wieś, w
obrębach 0017 Kłonówek-Kolonia, 0014 Kłonów,
0018 Kuczki w gm. Gózd, pow. radomski, woj.
mazowieckie
 ROSiMK_160724_postanowienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-07-16 14:50:29, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 8 lipca
2024 r. o wznowieniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego -
stawu napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi
o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza
granice terenu, którego zakład jest
właścicielem na działce nr 270/1 w
miejscowości Podgóra, gm. Gózd, pow. radomski,
woj. mazowieckie
 ROSiMK_080724_postanowienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-07-08 16:19:07, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 17 czerwca
2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Kłonówek-Kolonia, Kłonów, Kuczki-Wieś w
obrębach 0017 Kłonówek-Kolonia, 0018 Kłonów,
0014 Kuczki w gm. Gózd, pow. radomski, woj.
mazowieckie

ROSiMK_170724_postanowienie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-06-17 16:27:50 Informację zaktualizowano 2024-06-17 16:30:30, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku