bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Postanowienia strona główna 

2020
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 22 grudnia
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej naruszenia stosunków wodnych
na działkach nr ew. 389/1, 389/2 wskutek
podwyższenia terenu działki sąsiedniej nr ew.
344 położonej w miejscowości Klwatka, gmina
Gózd

ROSiMK_281220_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 12:58:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 1
października 2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie
na działkach o nr. ew. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd"

ROSiMK_011020_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 10:12:47, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 29
września 2020 r. o wyznaczeniu siedmiodniowego
terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego
materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie
na działkach o nr. ew. 137, 170, 171 obręb
Kłonów, gm. Gózd"

ROSiMK_290920_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 09:41:53, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 10
września 2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie zespołu paneli fotowoltaicznych
"Wojsławice" wraz z infrastrukturą
towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW w
miejscowości Wojsławice na działce ewid. nr
1038/2

ROSiMK_100920_postanowienie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-10 17:18:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia
11.08.2020r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych
"Wojsławice" wraz z infrastrukturą
towarzyszącą o łącznej mocy do 1MW w
miejscowości Wojsławice (gmina Gózd/powiat
radomski/woj. mazowieckie) na działce ew. nr
1038/2.
 ROSiMK_11082020_postanowienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 14:14:54 Informację zaktualizowano 2020-08-11 14:17:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia
11.08.2020r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowanich zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie stacji uzdatniania wody (SUW) w
miejscowosci Grzmucin, gm. Gózd, pow. radomski,
woj. mazowieckie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą nadziemną i podziemną i siecią
wodociągową łączącą SUW z gminną
rozdzielczą siecią wodociągową na działkach o
nr ew. 584, 983, 672, 673, 678/1 obr. 0007
Grzmucin, gm. Gózd oraz budowie urządzenia
służącego do poboru wód podziemnych z ujęcia
podziemnego w postaci obudowy studni wraz z
niezbędnymi instalacjami i urządzeniami
służącymi do poboru wód podziemnych w pompę,
orurowanie i niezbędną armaturę na dz. nr 678/1
obr. 0007 Grzmucin , gm. Gózd"
 ROSiMK_1082020_postanowienie_Grzmucin.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 14:09:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 10 lipca
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działkach
o nr. ew. 137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, pow. radomski, woj. mazowieckie

ROSiMK_100720_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-13 16:05:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 lipca
2020r. w sprawie wyznaczenia terminu do
wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału
dowodowego dot. przedsięwzięcia polegającego
na: Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w
Kłonowie na działce o nr ew. 137, 170, 171
obręb Kłonów, gm. Gózd, pow. radomski, woj.
mazowieckie.
 ROSiMK_Postanowienie .pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-03 14:32:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 15 maja
2020 r. o dopuszczeniu Rady Sołeckiej
miejscowości Klwatka-Królewska do udziału w
postępowaniu administracyjnym na prawach strony w
sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy celu
publicznego dla inwestycji zlokalizowanej na
działce nr 551/4 położonej w miejscowości
Klwatka, polegającej na budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 RAD3317C

BGK_150520_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-22 12:26:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 16
kwietnia 2020 r. o sprostowaniu z urzędu
oczywistej omyłki w decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak: BGK.6733.21.2019
z dnia 28 lutego 2020 r. dla inwestycji
polegającej na: Budowie i przebudowie sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
budowie sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia na działkach o nr. ewid.: 433/2, 433/1,
439, 440, 441/1, 443, 444, 445, 1/2 (obręb 0005)
w miejscowości Małęczyn oraz działce nr 165/3
(obręb 0006) w miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd

BGK_160420_postanowienie_.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 14:12:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 marca
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowa drogi gminnej nr 350119W w
miejscowości Małęczyn, ul. Kościelna

ROŚiMK_200320_postanowienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 14:50:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 marca
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowa drogi gminnej nr 350109W w
miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna

ROŚiMK_200320_postanowienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 14:47:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 marca
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowa drogi gminnej nr 350110W
Kłonów-Kuczki

ROŚiMK_200320_postanowienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 14:44:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 6 marca
2020 r. o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu do
wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału
dowodowego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowa Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działkach o nr. ew. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie

ROŚiMK_060320_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 14:09:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 2 marca
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działkach o nr. ew. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie

ROŚiMK_020320_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-03 09:24:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 lutego
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowa drogi gminnej nr 350109W w
miejscowości Małęczyn, ul. Szkolna

ROŚiMK_200220_postanowienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 15:50:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 lutego
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowa drogi gminnej nr 350119W w
miejscowości Małęczyn, ul. Kościelna

ROŚiMK_200220_postanowienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 15:49:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 20 lutego
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowa drogi gminnej nr 350110W
Kłonów-Kuczki

ROŚiMK_200220_postanowienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 15:47:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 lutego
2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:"Rozbudowie
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr ew. 137, 170, 171 obręb Kłonów, gm. Gózd,
pow. radomski, woj. mazowieckie".

ROSiMK_030220_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 14:11:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 stycznia
2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr. ew. 137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_030120_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:46:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
 2023 .  2022 .  2021 .  2020 .  2019 . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl