WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Protokół z wyborów do Rady Gminy.
 UG_241018_ptotokol_z_wyborow_do_rady_gminy.pdf.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 11:40:40.
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów Wójta Gminy Gózd.
 UG_241018_protokol_wybory_wojta.pdf.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 11:38:00.
Informacja - skład Obwodowych Komisji Wyborczych
ds. przeprowadzenia wyborów

UG_181018_sklad_OKW.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-18 12:02:32.
Terminarz pierwszych spotkań i szkoleń
obwodowych komisji wyborczych w gminie Gózd w
wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

UG_051018_terminarz_szkolen.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-05 13:58:12.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe
z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych
kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy
Gózd zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.

GKW_041018_obwieszczenie2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-04 10:35:07.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe
z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady
Gminy w Goździe zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

GKW_041018_obwieszczenie1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-04 10:32:41.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe
z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych
numerach list kandydatów na radnych w wyborach do
Rady Gminy w Goździe zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

GKW_011018_obieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 12:47:13.
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

UG_021018_wniosek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:41:22.
Informacja Wójta Gminy Gózd - Udostępnianie
spisu wyborców

UG_021018_spis_wyborcow.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:40:06.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w gminie Gózd

KW_011018_sklad.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:37:47.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe z
dnia 1 października 2018 r. o przyznanych
numerach list kandydatów na radnych do Rady Gminy
Gózd

GKW_011018_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 12:20:55.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe o
zasadach losowania numerów dla list kandydatów
na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

GKW_280918_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-28 11:19:00.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
24 września dot. losowania do składu obwodowych
komisji wyborczych

KW_250918_losowanie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:16:27.
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Goździe od dnia 19.09.2018 r. do 26.09.2018 r.

UG_180918_harmonogram.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-18 14:11:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 14
września 2018 r. o numerach i granicach obwodów
głosowania, siedzibach obwodowych komisji
wyborczych na terenie gminy Gózd utworzonych
Uchwałą Rady Gminy Gózd Nr XXVIII/187/2018 z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy
Gózd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych, a także głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika

UG_140918_obwieszczenie.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-17 15:56:06.
Informacja Wójta Gminy Gózd dot. umieszczania
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych

UG_140918_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 14:51:31.
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Goździe od dnia 13.09.2018 r. do 20.09.2018 r.

Harmonogram_wybory_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:44:51.
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

Sklad_GKW_wybory_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:42:58.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe

KW_100918_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 11:10:45.
Informacja Wójta Gminy Gózd

Zgodnie z art. 19 Kodeksu wyborczego (Dz. U. 2018, poz. 754) Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na  pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Gminy pisemny wniosek.

UG_040918_informacja_wybory.pdf

wniosek_rejestr_wyborcow.pdf

wniosek_akt_pelnomocnictwa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-04 12:28:15 | Data modyfikacji: 2018-09-04 12:30:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Gózd
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby wybieranych radnych w każdym
okregu

UG_240818_Obwieszczenie.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-24 10:39:22.
Kalendarz wyborczy

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/kalendarz-wyborczy

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-08-24 10:35:26 | Data modyfikacji: 2018-08-24 10:36:38.
Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych
wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze
województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad
dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Zarzadzenie_Nr_91_Wojewody_Mazowieckiego_280518.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-19 14:24:54.
Data wprowadzenia: 2018-06-19 14:24:54
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska