Krystyna Głuszek - dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Podgórze

OM_2016_Gluszek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:10:26.
Małgorzata Jabłońska - dyrektor Zespołu
Szkół w Goździe

OM_2016_Jablonska.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:11:28.
Waldemar Trelka - dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie

OM_2016_Trelka.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:12:31.
Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:12:31
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska