Krystyna Głuszek - dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Podgórze

OM_2015_Gluszek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:04:56.
Małgorzata Jabłońska - dyrektor Zespołu
Szkół w Goździe

OM_2015_Jablonska.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:05:49.
Waldemar Trelka - dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie

OM_2015_Trelka.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:08:27.
Robert Wierzbicki - dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie

OM_2015_Wierzbicki.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:09:25.
Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:09:25
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska